KEN JE DE WEG IN HET BINASBOEK

advertisement
Binas
Oefenopdrachten biologie
havo-vwo
Binas quiz biologie havo-vwo
Ken jij de weg in Binas?
Vraag
Tabel nummer
Antwoord
1. Hoe groot is een gemiddelde
schimmelcel?
2. Welk enzym uit speeksel verteert
koolhydraten?
3. Uit welke vier fasen bestaat de
eukaryotische celcyclus?
4. Uit hoeveel C-atomen is D-glucose
opgebouwd?
5. Door welke mRNA codons wordt het
aminozuur glutamine gecodeerd?
6. Wat is het pH-traject van urine?
7. Waar komt het antistof IgE voor?
8. Uit welke twee onderdelen bestaat het
centraal zenuwstelsel?
9. Welke drie aromatische aminozuren
komen voor in eiwitten?
10. Hoeveel natrium (in mg) zit er in 100
gram Goudse kaas, 48+?
11. Uit welke 'lagen' bestaat de huid (van
'buiten' naar 'binnen')?
12. Hoeveel procent van de zonne-energie
wordt door producenten gebruikt in de
fotosynthese?
13. Wat zijn de mogelijke effecten van het
vrijkomen van mediatoren bij een
allergische reactie?
14. Hoe groot is een nucleosoom in een
chromosoom?
15. Wat is de werking van vitamine B4
(foliumzuur)?
16. Welke hormonen worden door de
nieren van de mens geproduceerd?
17. Welke onderdelen vind je terug in de
kern van een plantaardige cel?
18. Op welke genlocatie ligt het gen voor
Duchennes spierziekte?
19. Hoeveel waterstofcarbonaat bevat
bloedplasma (in procenten)?
20. Uit welke onderdelen bestaat
bindweefsel?
21. Welke onderdelen kun je zien in de
dwarsdoorsnede van de stengel van
een plant?
22. Hoeveel waterstofbruggen zijn er in
het basenkoppel G (guanine) en C
(cytosine) in DNA?
© Wolters-Noordhoff bv
1
Binas
Oefenopdrachten biologie
havo-vwo
23. Wat is de aanvaardbare dagelijkse
inname (ADI) van cadmium?
24. Hoe lang duurt de
kamersystole/boezemdiastole bij een
hartslagfrequentie van 75 slagen per
minuut?
25. Hoe hoog is de concentratie van
progesteron op dag 22 van de
menstruatiecyclus?
© Wolters-Noordhoff bv
2
Download