Binas-quiz scheikunde havo Ken jij de weg in Binas 5 druk?

advertisement
Binas
Oefenopdrachten scheikunde
havo
Binas-quiz scheikunde havo
Het is voor leerlingen belangrijk dat ze op het examen havo/vwo goed de weg kennen in Binas.
Daarom treft u hierbij een Binas-quiz scheikunde aan met antwoorden.
U kunt deze quiz bijvoorbeeld in havo-5 of vwo-6 gebruiken bij één van de laatste lessen
voor het examen. Leerlingen hebben er ongeveer 50 minuten voor nodig. Ze kunnen na afloop
zelf hun score vaststellen aan de hand van de antwoorden.
Ken jij de weg in Binas 5e druk?
Vraag
Tabelnummer
Antwoord
1. Wat is de samenstelling in massaprocenten van koolstofstaal?
2. Hoe groot is de verbrandingswarmte
van koolstofmonooxide?
3. Hoe groot is de verdampingswarmte
van CO?
4. Wat stelt [A] voor?
5. Geef de structuurformule van glycine.
6. Wat is de kleur van K3Fe(CN)6?
7. Hoe groot is de molaire iongeleidbaarheid van ClO4-?
8. Hoe groot is de CCC bindingshoek in
benzeen?
9. Zoek bij de naamgeving op wat triaconta- betekent.
10. Wat is het atoomnummer van broom?
11. Hoeveel gram chloride-ionen zijn per
liter onvervuild zeewater aanwezig?
12. Hoeveel mol zwaveldioxidegas lost op
in een liter water bij po en 303 K?
13. Hoe groot is de relatieve atoommassa
van telluur?
14. Hoe groot is ADI van arseen?
15. Wat betekent R10 ?
16. Wat is de kleuromslag van methylrood
als het gebruikt wordt als indicator in
zuurbase-reacties?
17. Welke isotopen komen van
magnesium in de natuur voor?
18. Hoe groot is de dichtheid van Ruthenium (Ru)?
19. Wat is het smeltpunt van
calciumchloride?
20. Wat is de karakteristieke groep van
aminen?
© Wolters-Noordhoff bv
1
Binas
Oefenopdrachten scheikunde
havo
21. Geef de rationele naam voor helse
steen.
22. Geef het symbool voor een reactor.
23. Wat moet je doen als je benzine hebt
ingeslikt?
24. Hoe hoog is het kookpunt van 1hexeen?
25. Wat kun je zeggen over de oplosbaarheid van witte fosfor in ethanol?
26. Geef de naam van het element met het
symbool Sg.
27. Hoe groot is de molariteit van 32
massaprocenten ammonia?
28. Welke naam heeft de karakteristieke
groep –OH?
29. Hoe hoog is het smeltpunt van butaan?
30. Geef de structuurformule voor
linoleenzuur.
© Wolters-Noordhoff bv
2
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards