Registratie kwaliteitskaart in artus

advertisement
Kwaliteit leerbedrijven
Uitgangspunten bij het ontwerp:
Kwaliteitsverbetering en basis van signalen uit het veld
studenten, school en leerbedrijven.
Ontwikkelingsgericht
Uitgangspunten bij gebruik
• Het is een middel; geen doel;
• Het kwaliteitsgesprek sluit aan bij wat het leerbedrijf
nodig heeft.
• Met elkaar de kwaliteit van de leerbedrijven en de BPV
verhogen.
4 Ontwikkelfasen
Ik wil > ik start> ik doe> ik groei
•
•
•
•
Oriëntatie
Intentie
Uitvoering
Ontwikkeling en groei
aanvraag
beoordeling erkenningsreglement
evaluatie
school-leerling
inzet kwaliteitsagenda
Thema’s- Dimensies
1
2
3
4
5
Werkzaamheden (leervraag, juiste hoeveelheid juiste moment)
Vakinhoudelijke begeleiding (vak inhoud ---> vakkennis)
Persoonlijke begeleiding (leerklimaat, niveau en leerdoelen)
Veiligheid (veilige leeromgeving,fysieke en sociale veiligheid)
Organisatie leerproces ( leerdoelen school, leermogelijkheden
bedrijf)
6 Studentwaardering (evalueren en waardering)
7 Samenwerking (school en SBB)
Thema’s- Dimensies
1 Werkzaamheden
(leervraag, juiste hoeveelheid juiste moment)
Aansluiting bij de ontwikkeling van de student.
Mogelijkheid bieden verdiepende en of verbredende werkzaamheden
Doorgroei mogelijkheden.
Onvoldoende werkzaamheden overleg met school
2 Vakinhoudelijke begeleiding
(vak inhoud ---> vakkennis)
Basis leerdoelen passende werkplanning
De PO instrueert en begeleidt inschakelen collega’s
Toetsing of de student de BPV volgens planning ontwikkelt
3 Persoonlijke begeleiding
(leerklimaat, niveau en leerdoelen)
Inwerkprogramma voorstellen collega’s, veiligheidseisen, kleding, schoenen etc .
Planmatig begeleidingsgesprekken
Bedrijf faciliteert PO om zijn taak uit te voeren
Thema’s- Dimensies
4 Veiligheid
(veilige leeromgeving, fysieke en sociale veiligheid)
PBM zoals handschoenen, veiligheidsschoenen, bril
Bedrijf.: BHV RIE
Sociale veiligheid discriminatie, intimidatie, agressie en pesten is er een protocol.
Veilig leerklimaat.
5 Organisatie leerproces
bedrijf)
Opleidingsbeleid, scholingsbeleid.
Evaluaties , werving en selectie
Vaste procedures.
( leerdoelen school, leermogelijkheden
Thema’s- Dimensies
6 Studentwaardering
(evalueren en waardering)
Evaluatie met student door leerbedrijf
Feedback vragen PO.
Bespreken met school.
7 Samenwerking
(school en SBB)
Bedrijfsgegevens actueel houden via SBB portal.
Stelt leerplekken beschikbaar
Werkt mee aan onderzoeken.
PO bijeenkomsten.
Stelt leerplaatsen beschikbaar voor doelgroepen
Voorlichting-expertmeetings etc. …
Download