Open vragen bij hfst.1 Roel Grit

advertisement
Open vragen bij hfst.1 Roel Grit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Welke soort werkzaamheden wordt ingedeeld in fasen?
Wat is het nut van planmatig werken en binnen welke groep werkzaamheden gebeurt dit?
Welke soort werkzaamheden geven veel vrijheid aan de uitvoerder?
Wat is het verschil tussen deze soorten werk?
Wat is een ad hoc beslissing.
Welke werkzaamheden zijn voorspelbaar?
Als de uitkomst van werkzaamheden onzeker is over welk soort werkzaamheden wordt dan
gesproken?
Welke 3 verschillende groepen werkzaamheden zijn er?
Wat is een projectorganisatie?
“Projectmatig werken is uiteraard geen doel op zich” wat wordt met deze uitspraak bedoeld?
Wat wordt bedoeld met harde projecten en geef een voorbeeld.
Wat wordt bedoeld met zachte projecten en geef een voorbeeld.
Wat is een project?
Welke fasen kennen we in een klein project?
Welke 6 projectfasen kennen we in een groot project?
Geef aan welke documenten in de projectfasen gerealiseerd worden.
Geef aan in welke fase onderstaande activiteiten voorkomen, geef tevens aan per activiteit
wat er precies wordt gedaan.
a. Converteren van gegevens
b. Maken van een ontwerp
c. Realiseren van plan van aanpak
d. Verschil aanbrengen tussen eisen en wensen
e. Vaststellen van het doel van het project
f. Het ontwerp geschikt maken voor realisatie
g. Implementeren van gegevens
h. Haalbaarheidsonderzoek
i. Maken van een prototype
j. Bepalen globale probleemstelling
k. Projectresultaat opleveren.
Wat zijn nadelen van een project?
Omschrijf de levenscyclus van een project.
Wat betekenen binnen SMART alle afzonderlijke letters en wat houdt de betekenis in?
Download