VOORBEELDBRIEF - Koninklijke Horeca Nederland

advertisement
VOORBEELD
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Koninklijk Horeca Nederland aanvaardt
echter geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Raadpleeg bij onduidelijkheden of
aanpassingen de afdeling Info & Advies.
GETUIGSCHRIFT
Hierbij verklaart … dat …, geboren op … en momenteel woonachtig te …, bij ons werkzaam is
geweest als ….
… heeft gedurende deze periode de volgende werkzaamheden verricht:




…;
…;
…;
….
… heeft zijn/haar werkzaamheden naar tevredenheid verricht en was een gewaardeerd collega.
Wie meer informatie wenst over …’s functioneren bij … wordt van harte uitgenodigd om contact
op te nemen met ondergetekende.
Hoogachtend,
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

vermenigvuldigingsfactoren abel 2

18 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards