Huiswerkcontrole

advertisement
Huiswerkcontrole
1.3: 1, 2 en 4
Vragen over het huiswerk?
Begrippen, vaardigheden, huiswerkvragen, tekst?
Globalisering verovert de
wereld
Deel 3: MNO’s & arbeidsverdeling
multinationale ondernemingen: mno’s
Een onderneming die in meerdere landen actief is en dat
een groot deel van zijn omzet uit het buitenland haalt.
Waarom steeds meer MNO’s door globalisering?
Door outsourcing, wat resulteert in onder andere kopstaartbedrijven (internationale arbeidsverdeling)
- rijke landen:
opdrachten, ontwerp en verkoop
- lagelonenlanden: productie
internationale arbeidsverdeling
• voortdurend zoeken naar goedkope arbeid
• toename transport
(van onderdelen & halffabrikaten)
• veel handel binnen mno’s
• lagere kosten door schaalvergroting
• synergievoordelen (fusies tussen bedrijven
waarbij veel onslagen vallen omdat er veel
functies dubbel zijn, houdt de productiekosten
laag!)
multinationale ondernemingen: mno’s
• outsourcing
• global sourcing
- spread-effects  Just–in–time–principe
- flexi-factory strategy  shoppen over de
hele wereld om onderdelen binnen het proces
zo goedkoop en goed mogelijk te produceren
• sweatshops
- ook vrouwen en kinderen
- slechte arbeidsomstandigheden
maken
Van 1.3: 6, 8, 11 en 12
------------------------------------------------------------------Huiswerk voor maandag:
Leren 1.1 t/m 1.3
Afmaken 6, 8, 11 en 12
------------------------------------------------------------------Vrijdag 19 maart
SO(2) 1.1 t/m 1.3
Download