Zo klein als een baby, kwam Jezus Gods Zoon

advertisement
Zo klein als een baby, kwam Jezus Gods Zoon,
gewikkeld in doeken met liefde omzoomd.
De kribbe, zijn wiegje, in stro was zijn plaats
gebed in wat mensen steeds weer heeft verbaasd.
Een Koning geboren, wie had dat gedacht,
Hij was de Messias al zo lang verwacht.
Vanaf het begin geen pracht en geen praal,
geen bed voor een prinsje, dat is niet het verhaal.
Zijn vader en moeder, met Gods liefde omringd,
hielden meteen van dit prachtige kind.
Maria door genade de moeder van Hem,
Jozef vol blijdschap heeft gehoord naar Gods stem.
Niets kan doorzien van Gods heerlijk beleid,
dat Hij door dit kind de wereld bevrijdt.
Feest in de hemel en feest hier op aard
de geboorte van Jezus, geheimvol bewaard.
Vertroeteld is Jezus, zoals elke moeder doet,
gevoed en gewiegd, Hij was een kindje zo zoet.
Zijn naam ook zo zoet, in haar mond en haar hart,
de naam die voor eeuwig het heil heeft gebracht.
Geen plan wat van God komt gaat fout,
veilig was `t kindje tot ieders behoud.
De wijzen kwamen na een lange tocht,
en vonden het kindje, waar ze naar hadden gezocht.
Aanbiddende wijzen vol vreugde geraakt,
hebben hun geschenken open gemaakt.
Gewaarschuwd door God in een droom,
gingen zij weer naar hun eigen “home”.
Aan herders die de wacht hielden in het veld,
werd door een engel de geboorte van Christus verteld.
Zij wilden haastig naar Betlehem gaan,
om te vertellen wat God had gedaan.
Maria bewaarde al de woorden,
die zij van de herders hoorde.
Vluchten naar Egypte vanwege Herodes woede,
weten zij zich voor altijd onder Gods hoede.
Terug gekomen uit het land van hun vlucht,
kwamen zij in Israël terug.
Gods beloften zijn machtig vervuld,
Hij heeft ons in zijn Zoon gehuld.
Ook vandaag vieren wij zijn geboortefeest,
omdat het voor altijd de bedoeling is geweest.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards