ik weet het! ,,groot is de heer

advertisement
De brief van Jezus Christus
aan de gemeente in
FILADELFIA
• Over de toekomst van de kerk
• Somber over die toekomst?
• Maar was het toen zoveel
anders?
NIET ZO SOMBER OVER DE
TOEKOMST VAN DE KERK!
1. Je weg loopt niet dood
2. Je blijft nooit alleen over
3. Je wordt altijd beschermd
4. Je krijgt een erenaam
1. Geen doodlopende weg
• Kijk omhoog!
• Hij heeft de sleutel in handen!
• Hij weet wat u doet…
2. Niet alleen overblijven
• Uitbreiding van de kerk is Gods werk
• Hij laat zijn liefde voor ons herkennen
door anderen
• Ondanks een Tegenstander
• Bidt voor bevrijding van andere
mensen
3. Onder bescherming
staan
• Kan de kerk overleven?
• In het uur van de beproeving?
• Zwak, maar ondersteund!
4. Straks een erenaam!
• Als `overwinnaars’
• Zuil in Gods tempel
• Onder een nieuwe naam!
Download