Vader, wie bent u? Vader straft

advertisement


Dr. Tim Keller (Redeemer Church New York)
God heeft ons niet geschapen omdat Hij ons
nodig heeft om te worden geëerd. Hij werd al
geëerd. Jezus zegt (Joh. 17: 24) dat God ons
schiep omdat Hij die geweldige liefde met ons
wil delen. Hij wil ons in staat stellen Zijn
heerlijkheid, liefde en blijdschap te
weerspiegelen.

Vraag 26: Wat gelooft u, wanneer u zegt: Ik geloof in
God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel
en de aarde? Antwoord:
Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus,
die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niets
geschapen heeft1 en ze nog door zijn eeuwige raad en
voorzienigheid in stand houdt en regeert2, om zijn
Zoon Jezus Christus mijn God en mijn Vader is3.
Daarom vertrouw ik zo op Hem, dat ik er niet aan
twijfel, of Hij zal mij voorzien van alles wat ik voor
lichaam en ziel nodig heb4, en ook elk kwaad, dat Hij
mij in dit moeitevol leven toedeelt, voor mij doen
meewerken ten goede5. Want Hij kan dit doen als een
almachtig God6 en wil het ook doen als een trouw
Vader7.
Wet: Ouders mogen hun kinderen
niet slaan.
Hoe kan God dan straffen?
Holleeder: schuldig aan afpersing/liquidatie
Pedofiel Thailand: Schuldig Misbruik minderjarigen
De 18-jarige vrouw uit Valkenswaard die op 1 juli
ernstig gewond raakte bij een verkeersongeval op
de Tienendreef in haar woonplaats is
zaterdagochtend in een ziekenhuis aan haar
verwondingen overleden. Het ongeval gebeurde
toen zij met haar snorfiets overstak en werd
aangereden door een onder invloed van alcohol
verkerende 29-jarige automobilist.
Geweld op school
Taakstraffen



DutchPeanut
Credible-junkie/lunatic
Door DutchPeanut op zaterdag 22-07-2006
10:40:14
Ja, een keer dat ik had lopen te vloeken en tieren
tegen mijn pa en ma en mijn pa zegt dan met een
blij gezicht : God zegen je. En toen bleef ik boos,
struikelde ik en viel letterlijk plat op mijn bek
_____
In nomine patris, et filii...et spiritus sancti
Sodom en Gomorra
Farao verdrinkt in Rode Zee










De plagen van Egypte Water in bloed
Kikkers
Muggen
Horzels
Veepest
Builenpest
Hagel
Sprinkhanen
Dikke duisternis
De eerst geborenen zullen sterven

Donald Carson: “Bijna alle mensen die in God
geloven, zien Hem als een liefhebbende Persoon.
Maar dat is nu precies wat deze leer zo lastig
maakt. Het enige aspect van Gods karakter waar
de wereld nog wel in wil geloven, is zijn liefde.
Gods heiligheid, Gods soevereiniteit, Gods toorn
worden vaak afgewezen. Zo kan God niet zijn,
want Hij is toch liefde? Maar Hij is die Hij is, en
niet wat wij graag van Hem maken.
God is liefde. Maar je kunt niet zeggen: God is lief.
Gods liefde is heel wat anders dan wat wij ervan
gemaakt hebben in de populaire cultuur van de
eenentwintigste eeuw.”
Vijfenzestig tieners schrijven tijdens
de godsdienstles een brief aan God.
Toen ik deze brieven toevallig las,
schrok ik van het godsbeeld van
deze jongeren. Naast hun twijfels
en kritiek, uiten zij sterk hun
ergernis omdat God in hun ogen
niets doet aan het kwaad in de
wereld. Rondom mij merk ik dat
ook veel volwassenen met dezelfde
vragen kampen.
Gods roeping en Gods hart
'Want ik wist, dat Gij een genadig en
barmhartig God zijt, lankmoedig, groot
van goedertierenheid en berouw hebbende
over het kwaad' – Jona 4:2
Jona is het meest bekend van de kleine
profeten. Dit komt wellicht door die
wonderlijke gebeurtenis met de vis. Er zijn
zelfs kinderliedjes over geschreven. Maar
de kern van de boodschap van het boek
Jona is niet de grootte van die vis, maar de
grootheid van Gods roeping en het kleine
van Jona’s hart.
Dit is een van de moeilijkst te
beantwoorden vragen voor Christenen.
Het pijnprobleem, zoals, C.S. Lewis, de
alom bekende wetenschapper, het eens
noemde, is het sterkste wapen van de
athesten tegen het Christelijke geloof.
Alle eerlijke wetenschap en ook de
geschiedenis, mits in het juiste perspectief
gesteld, onderbouwt het bestaan van God.
Dit bewijs is zo sterk, dat het waar is wat
de Bijbel ons leert: "De dwaas zegt in zijn
hart: Er is geen God." (Psalm 14:1).

Ze citeert de tekst uit één lied: „Leidt mij
in Uw rechtvaardigheid op de weg die U
mij wijst.” „Dat is mijn belangrijkste
gebed. Want je kunt wel bidden of de
kanker verdwijnt, maar God heeft nergens
beloofd dat ik geen tumor zou krijgen.”
Om die reden vindt ze het benadrukken
van gebedsgenezing „soms zo
drammerig.”
„Dan bid ik liever de woorden uit dit lied:
„U bent mijn schuilplaats Heere. U geeft
de zwakken kracht.” God laat zwakken en
zieken zeggen: Mijn sterkte is in de Heere.
Dat vind ik zo ontzettend mooi. God is
sterker dan mijn ziekte, sterker dan de
dood en de boze. Wat de satan ook doet,
er is er Een Die zal overwinnen. Dat neemt
niet weg dat ook ik wel eens angstig
wakker word. Maar dan denk ik steevast:
Nee, satan, jij krijgt me niet. God is
sterker.”
Diny van Bruggen

God wil graag je Vader zijn
de een is van zijn jeugd af aan bevoorrecht
de ander ligt van jongs af onderaan
op aarde heerst al eeuwenlang het onrecht
maar toen Jezus kwam is er iets nieuws ontstaan
vaak kun je de zin niet meer begrijpen
dan geef je God van al het kwaad de schuld
maar zoals het graan eerst lang moet rijpen
heeft God met de wereld nog geduld
want God wil graag je Vader zijn
je Toeverlaat in angst en pijn
als je struikelt reikt Hij jou de hand
ja God wil graag je Vader zijn
word maar als een kind zo klein
ga op Hem vertrouwen
met heel je hart je ziel en je verstand
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards