Gods liefdestaal 1. Aandacht van mensen 2. Zijn

advertisement
Het boekje waarmee we dit jaar werken
Gods liefdestaal 1. Aandacht van mensen
2. Zijn liefde en trouw in Jezus Christus
Inl. (1): Gebruiksaanwijzing
Inl. (2): Vijf liefdestalen:
1. Positieve woorden
2. Tijd en aandacht
3. Cadeautjes en attenties
4. Dienstbaarheid
5. Lichaamstaal (één kanttekening: voorzichtig!!)
Gods liefdestaal 1. Aandacht van mensen
2. Zijn liefde en trouw in Jezus Christus
Paulus’ dankwoord: een beetje apart?
Hij bedankt de gemeente voor hun zorg, hun
aandacht.
Tastbare aandacht!
Gods liefdestaal 1. Aandacht van mensen
2. Zijn liefde en trouw in Jezus Christus
Een les over geven/ontvangen.
Paulus’ levenshouding (voorbeelden: Hand. 20; 2
Kor.).
Geven maakt je niet arm maar rijker. Want:
God zorgt dat het goed komt.
En: zijn trouw is meer dan het leven (Psalm 63!).
Download