Gekroond met spot De mensenzoon, een doornenkroon, een

advertisement
Gekroond met spot
De mensenzoon, een doornenkroon,
een schamel koningskleed.
Vergoten bloed, met spot begroet,
een hart vol zorg en leed.
Hoe konden zij, ook net als wij
toch weten van Gods trouw.
Die had beloofd, voor wie gelooft:
"Mijn Zoon sterft ook voor jou!"
Hij ging de weg, zo heel alleen,
verlaten kind van God.
Een mens veracht, als lam geslacht,
een grap waarom men lacht.
Hoe konden zij, ook net als wij
toch weten van Gods trouw.
Die had beloofd, voor wie gelooft:
"Mijn Zoon sterft ook voor jou."
Koningszoon, ontvang de kroon,
Messias, Redder, Heer.
Bron van vreugd, die 't hart verheugt
genade meer en meer.
Daar klonk een stem: "Ja kruisigt hem."
Toen werd het donker, nacht....
De weg vol pijn, was eenzaam zijn,
en toen: "het is volbracht."
Hoe konden zij, ook net als wij,
toch weten van Gods trouw.
Zijn koninkrijk wordt eeuwigheid,
Zijn liefde wereldwijd.
Zie Gods Zoon, draagt de kroon!!!
Ned Tekst : Diny Beijersbergen-Groot.
Words © 1973 Hope Publishing Company.
For Europe, excl UK/Eire: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards