PowerPoint-presentatie

advertisement
Het is tijd, Gods rijk komt aan!
Dus: 1. Keer om; 2. Stap in; 3. Ga mee.
Verkondigen = uitroepen
Aangebroken (letterlijk: vervuld)
Ook Johannes: “Het koninkrijk
van de hemel is nabij” (Matt. 3,2).
Het is tijd, Gods rijk komt aan!
Dus: 1. Keer om; 2. Stap in; 3. Ga mee.
“De God van de hemel zal een rijk laten
opkomen dat nooit te gronde zal gaan
en dat nooit op een ander volk zal
overgaan. Het zal al die andere
koninkrijken verbrijzelen en vernietigen,
maar zelf zal het eeuwig bestaan”
(Dan. 2,44).
Het is tijd, Gods rijk komt aan!
Dus: 1. Keer om; 2. Stap in; 3. Ga mee.
Regeringen en machthebbers komen, en gaan…
Voor wie bij het Koninkrijk van de hemel hoort maakt het geen verschil
wie op aarde de macht hebben. Eén is slechts jouw Heer.
Het is tijd, Gods rijk komt aan!
Dus: 1. Keer om; 2. Stap in; 3. Ga mee.
De tijd is vervuld. Woordgebruik wijst op ‘op tijd’ zijn (Gr.: kairos).
Twee misverstanden als het over koninkrijk vd hemel/v God gaat:
1: Het rijk van God is er al (of kan hier en nu gerealiseerd worden)
2: Het rijk van God moet nog komen (en ligt dus geheel in de toekomst)
Nabij = ‘onder handbereik’, bereikbaar. Via/door Jezus kun je
binnengaan in dat rijk.
Het is tijd, Gods rijk komt aan!
Dus: 1. Keer om; 2. Stap in; 3. Ga mee.
In dit rijk staat het goede nieuws (evangelie) centraal. Over Gods
genade in Jezus Christus.
Hecht geloof aan dit goede nieuws = vertrouw je toe aan Jezus.
“Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid” (Matt. 6,32):
vertrouw je toe aan het regiem van Gods genade.
Download