My.agp ][ Problemen oplossen met vreugde - agp

advertisement
Problemen
oplossen—
vreugdevol
1. Blijf zoeken naar
verzoening in
gebed zelfs als je
________
uit elkaar gaat.
Barnabas wilde Johannes
Marcus meenemen. Maar
Paulus was van mening dat ze
niet met iemand konden
optrekken... die men in de
steek had gelaten... De twist
liep zo hoog op, dat ze uit
elkaar gingen . Handelingen 15:37-40
2. Met een hart vervuld
bemoedig
van liefde, _________
de oplossing van
conflicten op Gods
manier, op Gods tijd,
met Gods kracht en
voor Gods glorie.
Euodia en Syntyche, ik smeek u,
word het met elkaar eens als
zuster in de Heer. En u, mijn
trouwe kameraad, vraag ik: help
deze vrouwen. Want zij hebben
mij bijgestaan in de strijd voor het
evangelie, evanals Clemens en
mijn overige medewerkers van wie
de namen staan geschreven op de
lijst van de levenden. Filippenzen 4:2-3
3. Denk aan anderen uit
waardig om
liefde, _________
alle zegeningen te
ontvangen.
Doe niets uit eigenbelang of
ijdelheid, maar wees
bescheiden en acht anderen
belangrijker dan uzelf. Laat
iedereen niet alleen de
belangen van zchzelf in het
oog houden, maar ook die van
anderen. Filippenzen 2:3-4
4. Verzoening is het
_____,
doel net als Paulus
verzoende met
Marcus.
Alleen Lucas is bij me. Haal
Marcus op en breng hem met
je mee, hij is een bruikbare
kracht voor mij. 2 Tim 4:11
Heer, maak mij een instrument van de
vrede.
Heer, maak mij een instrument van Uw
vrede
Waar er haat is, laat mij vrede zaaien;
Waar er twijfel is, geloof;
Waar er onrust heerst, hoop;
Waar er duisternis heerst, licht;
Waar er verdriet is, vreugde.
O, verheven Meester,, Geef mij
kracht dat ik niet blijf zoeken
Dat ik zowel mag bemiddelen, als
toegesproken worden
Om zowel door andere begrepen
te worden, als anderen zelf te
begrijpen.
Om zowel liefgehad te worden,
als anderen lief te hebben.
Want het is door het geven dat je
leert ontvangen
Het is door het vergeven, dat je
vergeven wordt.
Het is door het sterven dat je
opnieuw geboren wordt.
Download