Gods woord - Depri-Up

advertisement
Ik schenk je vandaag
De presentatie loopt volautomatisch met klank
De pracht van Gods woord
Song by Celine Dion
Een ware vriend is hij die je hand neemt en je
hart beroert met Gods Woord :
U leest de verzen 7 tot 10 uit hoofdstuk 8 van
het bijbelboek Deuteronomium
Straks brengt de HEER, uw
God, u naar een goed land
een land van beken,
bronnen en
waterstromen,
die ontspringen in
de valleien
en op de bergen,
een land van tarwe en gerst,
van wijnstokken,
vijgenbomen en
granaatappelbomen
een land van olijven en honing,
een land waar u niet slechts
schamel brood zult eten
maar waar het u aan niets
zal ontbreken
een land waar u ijzer vindt in
het gesteente
en waar u koper delft
uit de bergen
Wanneer u daar in overvloed leeft
dank de HEER, uw God, dan voor het goede
land dat hij u gegeven heeft
Mijn wens is dat je altijd
Lucht hebt om te ademen,
vuur om je te warmen,
water om te drinken,
aarde om te leven.
En Gods Woord om te groeien
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards