PowerPoint-presentatie

advertisement
Waar is God in de wereldpolitiek?
1
2
3
4
Wat is dit voor een bijbelboek?
Oog krijgen voor Gods handelen
(vaak gebeurt het omgekeerde dan je verwacht)
5
1:3,4 In het derde jaar van zijn regering, toen hij
in Susa zetelde, richtte koning Ahasveros een
feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en hoge
functionarissen; alle bevelhebbers van het leger,
de adel en hoofden van de provincies waren
aanwezig. Hij spreidde de rijkdom en luister van
zijn koningschap tentoon en de pracht en praal
van zijn majesteit – honderdtachtig dagen lang.
6
Ahasveros
Oog krijgen voor Gods handelen
7
Na de weigering van Wasti zich te laten
vernederen wordt een nieuwe eerste vrouw
gezocht:
de koningin
Oog krijgen voor Gods handelen
8
De Jood Mordechai
• Mordechai – genoemd naar Marduk (god in
Perzië)
• Ester – (joods:) Hadassa = mirt
• Ester = genoemd naar Isjtar (godin in Perzië)
Oog krijgen voor Gods handelen
9
3:2
Alle hoge functionarissen van de koning vielen
voor Haman op de knieën… Mordechai
knielde nooit voor hem…
hij had namelijk verteld dat hij een Jood was.
Oog krijgen voor Gods handelen
10
Mordechai en Ester staan niet zo sterk in hun
(joodse) geloof
Oog krijgen voor Gods handelen
11
Oog krijgen voor Gods handelen
12
Het lijkt allemaal wel toevallig
dat het zo plaatsvindt
Let op Gods verborgen handelen
Oog krijgen voor Gods handelen
13
Waar is God in de wereldpolitiek?
God is bezig met zijn plan uit te voeren
Oog krijgen voor Gods handelen
dan ga je steeds meer op Hem vertrouwen
Oog krijgen voor Gods handelen
14
Download