Opdracht 6 - Profi

advertisement
Verwerkingsopdrachten
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3-4
ISBN 97890 8524 1232
Thema 19 Collectieve en individuele
arbeidsovereenkomsten
Verwerkingsopdrachten thema 19
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3- 4
pagina 1
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Opwarmen en oriënteren
Opdracht 1
Het doel van deze opdracht is dat je voorkennis over collectieve en individuele
arbeidsovereenkomsten opfrist.
Denk in een groepje na over de volgende vragen.
1 Als je gaat werken, krijg je een arbeidsovereenkomst. Wat denk je dat daar in
staat? Noem vijf punten die daarin besproken worden.
2 Een vakbond regelt met werkgeversorganisaties ook allerlei zaken voor
werknemers. Waarover maakt een vakbond afspraken? Noem vijf punten.
Verwerkingsopdrachten thema 19
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3- 4
pagina 2
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Herkennen en onderscheiden
Opdracht 2
Het doel van deze opdracht is dat je de juiste betekenis van de begrippen en
afkortingen uit dit hoofdstuk kent.
Geef de juiste betekenis van de volgende begrippen door:
 het begrip in eigen woorden te formuleren;
 een voorbeeld te geven waarbij je het begrip toepast.
3
4
5
6
CAO
sociale partners
toeslagen
individuele arbeidsovereenkomst
Verwerkingsopdrachten thema 19
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3- 4
pagina 3
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Begrijpen en toepassen
Opdracht 3
Beantwoord de volgende vragen. Lees paragraaf 19.2
7 Een CAO geldt voor een hele beroepsgroep of bedrijfstak. Noem drie
voorbeelden van beroepsgroepen of bedrijfstakken.
8 Een heel groot bedrijf heeft soms een eigen CAO. Welk bedrijf bijvoorbeeld?
9 Moet een bedrijf de afspraken uit de CAO precies opvolgen?
10 In opdracht 1 heb je vijf zaken genoemd waarover afspraken worden gemaakt
in een CAO. In paragraaf 19.2.2 staan ook voorbeelden. Welke hiervan had jij
nog niet genoemd?
11 Waarvoor bestaan er toeslagen? Welke gelden ook voor jouw toekomstige
beroep?
12 Waarvoor krijg je bijzondere vrije dagen?
13 Van wie krijg je een exemplaar van de CAO als je een nieuwe baan krijgt?
Opdracht 4
Beantwoord de volgende vragen. Lees paragraaf 19.3
14 Leg uit wat bedoeld wordt met: een individuele arbeidsovereenkomst moet
voldoen aan de GAL-formule.
15 Wat is de bedoeling van een proefperiode?
16 Kan een werkgever een vaste aanstelling zomaar beëindigen? En een
werknemer?
17 Noem drie verplichtingen van een werkgever en drie van een werknemer.
Opdracht 5
Ga je in het onderwijs werken, lees dan paragraaf 19.4. Beantwoord de volgende
vragen.
18 Wat is het RPBO? Wat staat er in?
19 Een onderwijsassistent valt onder het OOP. Wat wordt daarmee bedoeld?
20 Welke bepalingen zijn belangrijk voor het OOP en wat houden ze in?
Verwerkingsopdrachten thema 19
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3- 4
pagina 4
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Onderzoeken, uitvoeren en verdiepen
Opdracht 6
Laat zien dat je je rechten als werknemer kent
In Nederland zijn de van werknemers goed geregeld. Er is een CAO, en organisaties met
meer dan 50 werknemers hebben een ondernemingsraad (OR) of medezeggenschapsraad
(MR). In deze opdracht verzamel je informatie over je rechten als werknemer, wat betreft
 vakantiedagen,
 salarisopbouw,
 de taken van de OR of de MR,
 kinderopvang,
 individuele arbeidsovereenkomst.
Je vindt deze opdracht en een beoordelingsformulier in opdracht 49 van het
opdrachtenmagazijn LLB 3-4.
Ga hiervoor naar:
http://www.profi-leren.nl/files/cobm_llb_3_4_2010_2011.doc
Verwerkingsopdrachten thema 19
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3- 4
pagina 5
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Download