Opdracht 4 - Profi

advertisement
Verwerkingsopdrachten
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3-4
ISBN 97890 8524 1232
Thema 28 Vrijheid van meningsuiting
Verwerkingsopdrachten thema 28
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3- 4
pagina 1
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Opwarmen en oriënteren
Opdracht 1
Het doel van deze opdracht is dat je voorkennis over vrijheid van meningsuiting
opfrist.
Denk goed na over de volgende vragen.
1 Wat versta jij onder vrijheid van meningsuiting? Zeg het in je eigen woorden.
2 Praat erover in een subgroep of met je hele lesgroep: bedoelt iedereen er
hetzelfde mee?
3 Kijk naar onderstaande voorbeelden: vind je dat je dit mag zeggen?
 In voetbalteam DVZ hebben spelers een bijnaam: eentje met een kaalhoofd
heet ‘de kale’, een andere zwarte speler heet ‘de zwarte’.
 Op straat lopen twee mannen gearmd. ‘Hee, homo’s, roept iemand.
 De islam is een achterlijke cultuur.
 Alle katholieke priesters zijn pedo’s.
 Iemand met een tatoe is een aso.
Verwerkingsopdrachten thema 28
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3- 4
pagina 2
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Herkennen en onderscheiden
Opdracht 2
Het doel van deze opdracht is dat je de juiste betekenis van de begrippen en
afkortingen uit dit hoofdstuk kent.
Geef de juiste betekenis van de volgende begrippen door:
 het begrip in eigen woorden te formuleren;
 een voorbeeld te geven waarbij je het begrip toepast.
4
5
6
7
8
discriminatie
openbaren
censuur
EVRM
universeel
Verwerkingsopdrachten thema 28
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3- 4
pagina 3
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Begrijpen en toepassen
Opdracht 3
Beantwoord de volgende vragen.
9 In artikel 1 staat:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Word jij weleens gediscrimineerd op een van de vijf vetgedrukte zaken? Op
welke?
10 Artikel 7 heeft vier delen. Leg ze uit in je eigen woorden.
11 Nederland heeft een grondwet. Waarmee is die grondwet verbonden
(paragraaf 28.2.3)?
12 Lees nog eens paragraaf 28.2.4 en de uitspraken in opdracht 1 bij vraag 3.
 Zijn ze strafbaar? Licht je antwoord toe.
 Hangt het ook nog af waar ze gezegd zijn? Licht je antwoord toe.
13 Wat bedoelt koningin Beatrix als ze zegt dat onze vrijheid wordt begrensd door
de vrijheid van anderen?
14 Lees de tintvlakken over Eelco, Anneke en Sonja in paragraaf 28.3.2.
 Wat zou jij doen als je Eelco was?
 Vind jij optie 4 de beste optie voor Eelco?
 Wat vind jij van Annekes houding?
 Wat zou jij doen als je Anneke was?
 Wat vind je van Sonja’s oplossing?
15 Welke vier tips voor het gebruiken van vrijheid van meningsuiting geeft het
thema je?
Verwerkingsopdrachten thema 28
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3- 4
pagina 4
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Onderzoeken, uitvoeren en verdiepen
Opdracht 4
Maak gebruik van je vrijheid van meningsuiting
De vrijheid van meningsuiting is een recht dat in de grondwet is vastgelegd. Toch is het
verstandig om stil te staan bij wat je wilt bereiken, als je iets zegt. In deze opdracht ga je na
op welke manier jij gebruik maakt van je vrijheid van meningsuiting.
Je vindt deze opdracht en een beoordelingsformulier in opdracht 66 van het
opdrachtenmagazijn LLB 3-4.
Ga hiervoor naar:
http://www.profi-leren.nl/files/cobm_llb_3_4_2010_2011.doc
Opdracht 5
Assertief gebruik maken van de vrijheid van meningsuiting
Het is niet altijd gemakkelijk om de vrijheid van meningsuiting op een effectieve manier te
gebruiken. Voor je het weet, heb je een conflict gecreëerd. In deze opdracht leer je op
onverwachte situaties zo te reageren dat je bewust wel of niet zegt wat je denkt.
Je vindt deze opdracht en een beoordelingsformulier in opdracht 70 van het
opdrachtenmagazijn LLB 3-4.
Ga hiervoor naar:
http://www.profi-leren.nl/files/cobm_llb_3_4_2010_2011.doc
Verwerkingsopdrachten thema 28
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3- 4
pagina 5
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Download