Thema 16 Politieke besluitvorming - Profi

advertisement
Verwerkingsopdrachten
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3-4
ISBN 97890 8524 1232
Thema 16 Politieke besluitvorming
Verwerkingsopdrachten thema 16
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3-4
pagina 1
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Opwarmen en oriënteren
Opdracht 1
Het doel van deze opdracht is dat je voorkennis over politieke besluitvorming opfrist.
Beantwoord de volgende vragen.
1 Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van……
2 Welk politiek orgaan wordt direct door het volk gekozen?
3 Een meerderheidskabinet heeft in de Tweede Kamer de steun van tenminste ……
leden.
4 Het parlement bestaat uit ……
5 Noem vijf landen die lid zijn van de EU.
Verwerkingsopdrachten thema 16
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3-4
pagina 2
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Herkennen en onderscheiden
Opdracht 2
Het doel van deze opdracht is dat je de juiste betekenis van de begrippen en
afkortingen uit dit hoofdstuk kent.
Geef de juiste betekenis van de volgende begrippen door:
 het begrip in eigen woorden te formuleren;
 een voorbeeld te geven waarbij je het begrip toepast.
6 overheid
7 besturen
8 decentralisatie
9 B&W
10 portefeuille
11 inspraakronde
12 gedeputeerden
13 parlementscommissie
14 amendement
15 referendum
16 BTW
17 successierecht
18 verordening
Verwerkingsopdrachten thema 16
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3-4
pagina 3
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Begrijpen en toepassen
Opdracht 3
Beantwoord de volgende vragen. Lees paragraaf 16.1 t/m 16.7.
19 Zeg in je eigen worden wat decentralisatie betekent.
20 Welke stappen zijn er bij politieke besluitvorming?
21 Noem drie personen die een handtekening onder een aangenomen voorstel
kunnen zetten.
22 Wie doet het:
 in de gemeente een voorstel ontwikkelen;
 landelijk het team leiden;
 landelijk een voorstel ontwikkelen;
 provinciaal een voorstel controleren;
 provinciaal het team leiden?
23 Waaronder valt het, onder gemeentelijke, provinciale of landelijke zaken:
 vernieuwingen stimuleren die goed zijn voor Gelderland;
 zorgen dat de fietssituatie in Alkmaar veilig en effectief is;
 eisen stellen waaraan onderwijs moet voldoen;
 spijbelaars aanpakken;
 beslissen of een vaccinatie voor Mexicaanse griep komt;
 beslissen of het leger groter of kleiner moet worden;
 een plan maken om de criminaliteit in Limburg bestrijden;
 zorgen dat een schoolgebouw goed en veilig is;
 zorgen voor regionale voorzieningen als ziekenhuizen.
24 Noem drie portefeuilles voor wethouders.
25 Wie is de burgemeester van jouw gemeente?
26 Als ik probleem signaleer en dit doorgeef aan de gemeente, komt het dan op
de agenda van de gemeenteraad?
27 Hoe komt de gemeente aan inkomsten?
28 Van wie krijgt de provincie inkomsten?
29 Wat is de taak van de ambtenaren van de regering?
30 Waaruit bestaat het parlement?
31 Wat is de taak van de Eerste kamer en wat is de taak van de Tweede Kamer?
32 Wanneer gaat een wetsvoorstel niet door?
Verwerkingsopdrachten thema 16
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3-4
pagina 4
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Opdracht 4
Beantwoord de volgende vragen. Lees paragraaf 16.8.
33 De EU heeft 27 lidstaten. Er zijn wat landen die willen aansluiten bij de EU.
Weet je welke landen dat zijn?
34 Weet je zelf nog een voorbeeld van een onderwerp waarover gepraat wordt in
de EU?
35 Wat doet de Europese Raad?
36 Wie is de president van Europa?
37 Welk bestuursorgaan van de EU zorgt voor:
 voorstellen ontwikkelen;
 controleren van de begroting van de landen;
 uitzetten van de algemene lijnen;
 uitspraken in conflicten;
 aannemen van verordeningen?
38 Wat merk jij van de EU of wat kun je ervan merken?
Verwerkingsopdrachten thema 16
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3-4
pagina 5
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Onderzoeken, uitvoeren en verdiepen
Opdracht 5
Laat zien waar politieke partijen een standpunt over hebben
Politieke partijen hebben een verschillende benadering van maatschappelijke
kwesties. Daardoor komen ze soms tot heel verschillende standpunten. In deze
opdracht zoek je enkele onderwerpen en je onderzoekt de standpunten van de grote
politieke partijen.
Je vindt deze opdracht en een beoordelingsformulier in opdracht 33 van het
opdrachtenmagazijn LLB 3-4.
Ga hiervoor naar:
http://www.profi-leren.nl/files/cobm_llb_3_4_2010_2011.doc
Verwerkingsopdrachten thema 16
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3-4
pagina 6
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Verwerkingsopdrachten thema 16
Leren, Loopbaan & Burgerschap 3-4
pagina 7
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Download