Powerpoint

advertisement
Les 6 Wat gaan we doen?
1. Terugkoppeling vorige les.
2. Uitleg.
3. Histoclip ‘De oude Egyptenaren.’
4. Kijkvragen bespreken.
5. Afsluiting.
Onder Amenhotep IV (1353 v. Chr.) revolutionaire ontwikkelingen:
1. Invoering 1 god, ATON (monotheïsme). Nieuwe naam farao werd AchnATON
• Poging om eenheid te versterken of macht priesters te breken?
2. Stichting nieuwe hoofdstad
3. Verfijnde, menselijke afbeeldingen van de farao en langgerekte schedels.
Na zijn dood werd de oude toestand hersteld. Opvolger ToetanchATON
veranderde zijn naam in ToetanchAMON.
Interpretaties in de geschiedenis. Mozes’ uittocht uit Egypte wordt rond 1401 v. Chr. geplaatst.
Sommige historici vragen zich dan ook af of Achnatons (Akhnatons ) idee van het
monotheïsme niet af zou kunnen stammen van de joodse bevolkingsgroepen die daarvoor in
Egypte leefden. Tevens zou er een relatie zijn tussen de 10 geboden en het Egyptische
dodenboek.
Geloof in het hiernamaals en de
dag des oordeels;
Anubis (links) weegt het hart (het geweten) en legt dit op de weegschaal tegenover de
veer van de waarheid.
Osiris wacht of de dode kan worden opgenomen in de onderwereld (1300 v. Chr.).
Veel historici denken dat het joodse /christelijk/islamitische geloof in een hiernamaals en
de verantwoording die je moet afleggen aan god, hier is ontstaan.
Priesters bereiden een dode voor op zijn reis naar het hiernamaals.
http://www.npo.nl/histoclips/18-02-2013/NPS_1219049#0:0:2
Histoclip ‘De oude Egyptenaren.’
Les 6 Huiswerk
Maak een samenvatting van paragraaf 1.3.
- Lever hem in via de ELO.
- Op tijd!
- In een apart bestand.
- Zonder plagiaat.
Download