PowerPoint-presentatie

advertisement
De Nijl
Door Egypte stroomt een hele lange rivier.
Die rivier heet "De Nijl". 1 Keer per jaar,
in augustus, stroomde deze rivier over. Al
het land eromheen kwam onder water te
staan. Daar bleef het zo'n 6 weken liggen.
De mensen in Egypte waren de "hemel
dankbaar" dat die overstroming ieder jaar
gebeurde. Want nu was de grond langs de
rivier vruchtbaar geworden. En dan konden
de mensen daar wat op verbouwen. Zo
konden de Egyptenaren aan voedsel
komen.
Maar dat was niet alleen belangrijk. Ook
voor vervoer is hij erg belangrijk. De enige
aangename manier van vervoer is over het
water.
Omdat veel mensen bij de Nijl wilden
wonen, ontstonden er langzaam dorpen en
steden. En dat was heel bijzonder in die
tijd ! En als er veel mensen bij elkaar
wonen, heb je regels en wetten nodig.
Anders gaan mensen ruzie maken. Omdat
al die mensen met elkaar gingen
samenwerken, ontstond er in Egypte een
cultuur. Mensen leerden van elkaar.
De piramiden
Een piramide bouwen duurt vele
jaren. Duizenden Egyptenaren,
geen slaven, waren nodig om dit
geweldige stenenbouwwerk te
bouwen. De grootste piramide
ter wereld en een van de zeven
wereldwonderen van de Oude
Tijd, de Khufu piramide te
Gizeh, was na meer dan 22 jaar
klaar.
Het is nog steeds niet duidelijk
hoe de Egyptenaren deze
piramiden bouwden. De Oude
Egyptenaren hadden geen
vrachtauto's, geen ijzeren
gereedschap, geen stalen kabels
en zelfs de eenvoudigste
katrollen waren niet aanwezig.
Toch lukt het hen bergen van
steen te bouwen, met een
precisie die werkelijk aan het
ongelooflijke grenst.
Tussen 2700 en 1640 voor Christus werden er langs de Nijl-oevers meer dan 80
piramiden gebouwd, waaronder trappiramiden, knikpiramiden en gladde
piramiden die ons bekender voorkomen. De binnenkant van de piramiden was
van kalksteen. De buitenkant van een sterkere soort kalksteen.
Piramiden zijn de graven van koningen. Ze werden met al hun kostbaarheden en
soms hun kleren en huisdieren begraven.
De Egyptologen (dat zijn mensen die alles van
Egypte bestuderen) hebben verschillende soorten
piramiden onderscheiden. Hieronder staan de 4
verschillende typen:
1 = Mastabagraf (2920 v. Chr. - 2323 v. Chr.)
2 = Trappiramide (2649 v. Chr. - 2575 v. Chr.)
3 = Knikpiramide (2575 v. Chr. - 2465 v. Chr.)
4 = Echte piramide (2575 v. Chr. - 1640 v. Chr.)
Sfinx
Voor de piramiden staan meestal sfinxen om de piramide te bewaken.
Een sfinx is een beeld in de vorm van een leeuw met een menselijk
gezicht.
Deze sfinx is ongeveer 70 meter lang, 20 meter hoog en 14 meter breed
en werd uit de rotsen gehouwen.
Het grote Egypte werd geregeerd
door een koning (farao). Als de farao
stierf, werd iemand anders in zijn
familie koning.
De Egyptenaren dachten dat de farao
door de goden gestuurd was om hen
te helpen. Dat betekende dat de farao
half mens en half goddelijk was. Na
zijn dood zou de farao in het rijk van
de goden verder leven, maar dan
moest zijn lichaam na de dood goed
bewaard blijven. Nadat een farao
gestorven was, haalde men de
hersenen en andere delen van het
lichaam eruit. Daarna bedekten ze het
lichaam met een zoutachtig wit
poeder. Zo bleef de farao dagenlang
liggen, tot zijn lichaam uitgedroogd
was. Daarna werd het lichaam
gewassen en werd de farao in een
soort verband gewikkeld. (Dat noem
je mummificeren) De farao krijgt nog
een masker op zijn hoofd. Tenslotte
werd hij in zijn versierde doodskist
gelegd (sarcofaag) Naast zijn graf
lagen allerlei kostbare voorwerpen en
sieraden, want de farao zou die wel
eens nodig kunnen hebben na zijn
dood.
Zielen redden.
De ziel kon alleen eeuwig leven als ook
het lichaam behouden bleef. Daarom
werd het gemummificeerd. Door deze
speciale behandeling bleef het
eeuwenlang goed.
Aan Egyptische mummies kunnen we
zien hoe de Egyptenaren eruitzagen. De
mummies van rijke Egyptenaren werden
in mooie kisten in versierde graven
gelegd.
De mummies van armere mensen
werden begraven in eenvoudige kuil in
het hete woestijnzand.
MUMMIFICEREN.
Zo werd een mummie gemaakt:
1.De ingewanden werden verwijderd.
2.Het lichaam werd behandeld met zout.
3.En ingewreven met geurende zalf.
4.Tenslotte werd het in linnen
gewikkeld.
Hiëroglyfen
De oude Egyptenaren hadden een beeldschrift. Ieder
tekeningetje was een woord. Dus als je een vogel tekende,
bedoelde je ook vogel. We noemen het schrift van de
Egyptenaren "hiëroglyfen". Dat betekent : "heilige
inkrassingen" Je leest het van boven naar beneden. De
Egyptenaren noemden het "de taal van de Goden.“
Langzaam werden de tekens anders. Dat duurde honderden
jaren. Later werd het Egyptische schrift fonetisch. Dat
betekent dat ieder tekentje een klank is. (Voorbeeld: een
slang maakt een "ffff"-geluid, dus een slang staat voor een
"f-klank")
In het Egyptisch schreef men alleen medeklinkers. De
klinkers moest men er zelf bij bedenken en uitspreken. D.t .s
n..t .rg m.kk.l.k z..ls j. z..
Schrijf je naam in hiërogliefen:
http://users.pandora.be/vbz/egyptdag/hiero4.htm
Download
Random flashcards
Create flashcards