PP 17

advertisement
Door Mayke en Jonas
Inhoud
-Piramide
-Goden
-Mummies
-Het hiernamaals
-Farao
-Sfinx
-Gereedschap
-Katten
Piramide
Een piramide is
een driehoekig
gebouw
waar overleden
Farao’s werden
begraven .
goden
•
•
Vroeger geloofden de
mensen overal ter
wereld in verschillende
goden.
•
Elk volk had zijn eigen
goden. vaak was er een
zonnegod, een
hemelgod, een god van
de liefde, een god van
de oorlog en een
oppergod
Mummies
De oude Egyptenaren
die duizenden jaren
voor Christus leefden,
hadden een heel
bijzondere manier om
hun doden te
begraven. Ze
maakten er een
mummie van .
Het hiernamaals
• Egyptenaren
geloofden in het
hiernamaals. Ze
bevoorraadden de
farao met voedsel en
drinken voor in het
leven na de dood
Farao
• Farao’s waren de
koningen van het
oude Egypte . Ze
waren heel rijk en
machtig .
Sfinx
• Sfinx zijn grote
beelden met het
lichaam van een
leeuw en het hoofd
van een farao.Ze
staan bekent als
wachters van de zon .
Gereedschap
• De Egyptenaren
gebruikten allerlei
gereedschap zoals:
een hamer , een
dolerieten bal, een
zaag, …
Katten
• Rond katten zijn talrijke
mythen bedacht.
• In het oude Egypte werden
katten vereerd als goden.
• De godin Bastet had een
kattenkop. Overleden katten
werden soms zelfs
gemummificeerd. In Europa
dacht men eeuwenlang dat
zwarte katten bij heksen horen
en ongeluk brengen.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards