Het oude Egypte

advertisement
Het oude Egypte
• Door Tom en Tom
inhoud
•
•
•
•
•
•
De goden
Het ontstaan van het oude Egypte
Werktuigen
Kunst en monumenten
Landschap en waar gelegen
Farao’s
De goden
• Slechts eenmaal is er een
periode geweest waar de
Egyptenaren maar één god
aanbaden nl. Aton. Dit was
onder het bewind van farao
Echnaton
•
•
•
•
Anubis : mummificatie
Isis:”moeder” farao
Ra:zonnegod en ”schepper”
Osiris:zoon van Ra, dodenrijk
Goden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osiris
Isis
Ra
Horus
Anubis
Seth
Thoth
Maät
Amon
Hathor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hapy
Ptah
Bastet
Sobek
Moet
Noet
Chnoem
Taweret
Bes
Min
Seker
Thoth
Het
ontstaan
Elk jaar
Overstroomt
De Nijl ,
En geeft
Vruchtbare
grond
c. 4000
Jaar geleden
waargelegen
• Noordoosten Afrika
• Libië,Soedan,Israël,
Saoedi-Arabië
Egypte
monumenten
• De eerste
Egyptische piramide
is ruim 4500 jaar
geleden gebouwd als
grafmonument voor
een farao
Farao’s
• Machtigste man
• “uitgekozen”door de
goden
• Farao’s: Narmer
Menes
Djoser
Chufu
Mentoehotep II
Senoeseret III
Hatsjepsoet
Thoetmoses III
Toetanchamon
Ramses II
Ptolemaeus I Soter I
Cleopatra VII
Download