Lees- werkwijzer 1. Tijd van jagers en boeren. tot 3000 v

advertisement
Lees- werkwijzer 1. Tijd van jagers en boeren. tot 3000 v. Chr.
Kenmerkende aspecten:
2.
3.
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen.
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
1.3 Egypte, staat van boeren en steden.
De kern

Egypte werd onder farao Narmer rond 3000 v. Chr. de eerste natiestaat in de
geschiedenis. Het geloof en bestuur van de farao zorgde voor eenheid. Een
korte periode was er sprake van monotheïsme (onder farao Achnaton).
Eenheid in het oude Egypte







Verklaar de uitspraak van Herodotos Egypte ‘een geschenk van de Nijl’.
Functies farao; hoofdpriester, godheid op aarde, politiek leider van het land.
Leg uit waarom we Egypte rond 2950 een natiestaat konden noemen.
Eenheid in bestuur; één leider, de farao bestuurd met behulp van ambtenaren
vanuit één hoofdstad (Thebe/Memphis).
Eenheid in cultuur/religie (polytheïsme).
Eenheid door gemeenschappelijk schrift.
Waarom zou monotheïsme eenheid nog verder kunnen vergroten?
De ketterkoning


Welke radicale veranderingen voerde Amenhotep IV door?
Verklaar de nieuwe stijl, de nieuwe hoofdstad en de nieuwe naam van
Amenhotep.
De oude orde hersteld.


Was er na de dood van Achnaton sprake van continuïteit?
Waarom kunnen we in de naam van zijn opvolger eigenlijk het antwoord
vinden van de vorige vraag?
Onderzoeksvraag
Welke kenmerken van een stedelijke gemeenschap en van een natiestaat herken je
in Achetaton en in de regeerperiode van farao Achnaton?
Noem een Verschijnsel, Ontwikkeling, Gedachte, Gebeurtenis en een Persoon bij het
kenmerkend aspect: Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen (je kunt
hiervoor in de PowerPoint kijken of natuurlijk in je boek.)
.
e
2010 1 tijdvak
e
2009 1 tijdvak
Download