Het oude Egypte

advertisement
Het oude Egypte.
Door Eva & Joke.
De inhoud
•
•
•
•
•
•
•
De goden
Werkmateriaal
De verschillende handelaars
Alfabet
Taal
Het klimaat
Het landschap
De goden
• Ra
• Anubis
• Osiris
• Isis
Ra
• Ra is de schepper en
de zonnegod.
Anubis
• Anubis is de god van
begraafplaatsen en
balsemingen.
Osiris
• Osiris is de
prominenten god van
de westerlingen.
Isis
• Isis is de symbolische moeder van de
farao.
werkmateriaal
• Een winkelhaak dient
om hoeken recht te
maken tijdens de
werken.
• Een hamer dient om
te kloppen.
De verschillende handelaars
Kruidenkraam
Linnenkraam
Papierkraam
Diamantenverkoop
Ivoorkraam
alfabet
• Hier zie je een stukje
van het alfabet van uit
Egypte.
• Het zijn geen letters
maar tekens.
• Klik op de tekening.
Taal
In Egypte spreken ze Egyptisch Arabisch,98% van
de bevolking spreekt deze taal.
Naast deze taal komt het Pubisch,het Koptisch en
het Berbers voor in Egypte .
Het klimaat
•
•
•
•
In Egypte is er een droog klimaat.
Mei – oktober :zomer.
November – april:koele winter.
Het weer :zandstormen,regen in de winter.
Het landschap
• Egypte is een warm en droog land en
bestaat alleen maar uit woestijn.
• Egypte ligt niet ver van de evenaar en is
dus een warm gebied.
Het einde is in zicht…
• Hopelijk was het interessant !
•
EINDE!
Download
Random flashcards
Create flashcards