Bijbels voor Egypte

advertisement
Bijbels voor Egypte
Project:
Bijbels voor Egypte
Specificaties
Kosten:
½
Doelgroep:
Bevolking Egypte
Belangrijkste land:
Egypte
Materialen:
Bijbels; Easy to Read Version
Nieuwe Testamenten
Bijbelstudiemateriaal; Reach the goal
Samenvatting
Dit project richt zich op verspreiding van Bijbels, Nieuwe Testamenten en Bijbelstudiemateriaal. Het doel is
om zoveel mogelijk mensen uit alle lagen van de bevolking te bereiken in Egypte. Het materiaal wordt het
verdeeld via Evangelisatiecampagnes, conferenties en evenementen. Belangrijk onderdeel zijn BijbelstudieSURJUDPPD·VGLHXLWJHYRHUGZRUGHQGRRUORNDOHSDUWQHUV
Projectomschrijving
Veel mensen in Egypte beschikken niet over een Bijbel. Als ze die al hebben, dan
kunnen ze deze vaak niet lezen omdat ze te laag geletterd zijn om de tekst te
begrijpen. De reden om deze mensen te bereiken laat zich het best omschrijven
PHWHHQWHNVWXLW.RORVVHQ]HQ´+HPYHUNRQGLJHQZLMWHUZLMOZHLHGHUPHQV
terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens
YROPDDNW]RXGHQVWHOOHQLQ&KULVWXV-H]XVµ.RO
Het doel is om Egyptenaren uit alle lagen van de bevolking te bereiken. We werken
in Egypte in een overwegend islamitische omgeving. Door dit project willen we
mensen helpen om God te leren kennen en een relatie met Hem op te bouwen en
onderdeel te worden van het Lichaam van Christus. Zodat de kerk in Egypte groeit
en sterker wordt.
'HYHUVSUHLGLQJJDDWJURWHQGHHOVYLDORNDOHNHUNHQ'RRU%LMEHOVWXGLHSURJUDPPD·V(YDQJHOLVDWLHFDPSDJQHV
conferenties en evenementen verspreiden zij de materialen. Het doel is om via kerken en partners mensen te
bereiken met het Woord van God.
Plesmanstraat 58 B I 3905 KZ Veenendaal I Tel. (033) 472 58 00
www.bibleleague.nl I [email protected] I NL69 INGB 0006 99 10 23
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards