Mensenrechten in Egypte Mensenrechtenprojecten

advertisement
Mensenrechten in
Egypte
Wat doet Nederland om
mensenrechten te bevorderen in
Egypte?
Nadat de mensenrechtensituatie in Egypte onder de regering van president Morsi al was
achteruitgegaan, is deze in 2013 verder verslechterd. Aan Egypte zijn in 2013 geen extra EUmiddelen toegekend uit het transitiefonds SPRING, omdat niet werd voldaan aan de daarvoor
geldende criteria, onder meer op het gebied van mensenrechten (geen ‘more for more’). De
minister van Buitenlandse Zaken bezocht Egypte op 7 augustus 2013 en riep in gesprek met alle
sleutelspelers op tot een vreedzaam, inclusief politiek proces.
De Nederlandse ambassade in Egypte besteedde in 2013 ongeveer € 344.000 uit het
Mensenrechtenfonds, o.a. aan ondersteuning van mensenrechtenverdedigers en aan programma’s
tegen marteling, ter verbetering van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst,
en voor gelijke rechten van vrouwen. Hieronder treft u twee voorbeelden.
1. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
Egypte is één van de pilotlanden voor projecten ter ondersteuning van de vrijheid van godsdienst
en levensovertuiging. De ambassade steunde bijvoorbeeld een project gericht op een vruchtbare
dialoog tussen islamitische en christelijke leiders, om begrip tussen deze groepen te vergroten.
2. Mensenrechten en bedrijfsleven & gelijke rechten voor vrouwen
De ambassade financiert een project dat individuele en groepen vrouwelijke arbeiders steunt die
illegaal ontslagen zijn of wier rechten op de werkvloer geschonden zijn. De vrouwen krijgen
trainingen, ondersteuningen bij rechtszaken en hulp bij het lobbyen van media of politici. Tevens
worden vrouwelijke arbeiders getraind in het voeren van onderhandelingen over
arbeidsvoorwaarden.
Overig
Mensenrechtenprojecten
in Egypte, € 344.000
Vrijheid van
meningsuiting en
internetvrijheid
Ernstigste schendingen
Vrijheid van godsdienst
en levensovertuiging
Links: Uitgaven uit het Mensenrechtenfonds 2013, verdeeld naar thema. Rechts: Activist Maher tijdens zijn
rechtszaak.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards