Paragraaf 3

advertisement
Paragraaf 1.3
Machtige rijken in het Midden-Oosten
Wat weet je al over dit onderwerp?
……
Egypte
Machtige
rijken in het
MiddenOosten?
Mesopotamië
Kenmerkend aspect
Niet echt één, deze paragraaf is een vervolg op paragraaf 2 met als
kenmerkend aspect
‘Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen’
Deze paragraaf, over het ontstaan van de eerste staten, is een uitbouw
daarvan.
De vroegste staten
3100 v C. = Egypte
Kenmerken van de vroegste staten:
- Het is een staat: afgebakend gebied met een centraal bestuur
- Centraal bestuur wordt gevormd door een vorst of een belangrijke familie
- Farao in Egypte had ook een goddelijke status. De godsdienst van de Egyptenaren
bestond uit veel goden = polytheïstische godsdienst. Belangrijk kenmerk van de
Egyptische godsdienst = geloof in een leven na de dood.
- Rechtssysteem (wetten en regels) dat voor het hele gebied geldt
- Geweldsmonopolie (alleen mensen in dienst van de staat mogen geweld
gebruiken)
- Gebruik van een leger
- Groot ambtenarenapparaat. (ambtenaar = persoon in dienst van de overheid)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards