Egypte - Webpaden

advertisement
Webpad 1
Egypte
Vlakbij de hoofdstad van Egypte, Caïro, liggen 3 hele beroemde
piramiden. Ze worden de 3 piramiden van "Gizeh" (plaats) genoemd. Het
zijn één van de oudste piramiden, maar wel de mooiste. Ze zijn gemaakt
door farao Chefren, Cheops en Mykerinos.
Er wordt altijd beweerd dat de piramiden gemaakt werden om te dienen
als graf voor de Egyptische koning (farao). Maar in de grote piramide (de
grootste) werd geen farao begraven. Op de muren waren ook geen
hiëroglyfen (Egyptische tekst) geschreven. En waarom bouwde sommige
farao's 2 piramiden? En waarom was de ene piramide weer groter dan de
andere? En waarom werden hele belangrijke koningen helemaal niet in
een piramide begraven? Zij werden begraven in de "koningenvallei".
 Wat weet je zelf al over Egypte?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Ga naar: www.netwijs.nl
Vul in bij zoek hier : piramide. Klik daarna op zoek.
Ga naar : geheimen van piramiden.
 Hoe groot is de grootste piramide? Hoe hoog is deze piramide? Wat is de omtrek
en uit hoeveel steenblokken bestaat deze piramide?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Waarom waren de sterren zo belangrijk voor de Egyptenaren en hun piramiden?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Hoeveel dagen duurt het voor zo’n grote piramide gebouwd is? Hoeveel jaar is
dat?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Vlakbij
de 3 piramiden van Gizeh staat de Sfinx. (Sphinx) De naam
"Sfinx" stond voor de god Re-Horachte. Deze god was een zonnegod.
Later werd de Sfinx "het levende beeld" genoemd. De Arabieren
noemden de Sfinx "Vader van de angst".
De Sfinx heeft een lengte van ongeveer 73 meter en is dus groter dan een
kerk. Wat duidelijk opvalt, is dat zijn kop (van een farao) veel te klein is.
Ook de steenkleur van het hoofd is anders.
Je ziet op de pagina aan de linkerkant drie plaatjes staan. Druk hier op het
middelste plaatje waar sphinx onder staat.
Hoe oud is de sphinx ongeveer? Waarom denkt men dat?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Welk dier beeldt de sphinx uit? Waar kijkt de sphinx met zijn gezicht naartoe?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 Kijk
nu zelf nog eens op deze pagina en ga lekker op onderzoek uit bij dingen die
jij interessant vindt. Schrijf hieronder iets op dat jij zelf gevonden hebt en leuk vond
over piramiden en sphinxen
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Marjolijn Koen en Joline Martens 3F
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards