Piramiden - Digischool

advertisement
De piramiden
De piramiden van Gizeh bij Caïro
We hebben allemaal wel eens van de piramiden van Egypte gehoord.
Wel zo’n 20.000 jaar geleden woonde er langs de oevers van de rivier de Nijl
een volk dat heel goed ontwikkeld was. Deze beschaving kende een sterk
geloof in de goden. Een van de belangrijkste goden was de zonnegod Ra. De
zon bracht leven en als de zon onderging betekende dat doodgaan. Maar de
zon kwam elke dag terug, dus er was telkens hoop op nieuw leven.
Aan het hoofd van dit volk stond de farao. Dit is een andere naam voor koning.
Hij had heel veel aanzien en werd ook wel de god op aarde genoemd. Om hem
na zijn dood te eren werden er grote graven gebouwd. Een piramide is een graf
voor een farao.
Ondanks dat we door opgravingen al heel veel te weten zijn gekomen, zijn er
nog altijd veel vragen die niet opgelost zijn.
- Hoe hebben ze die grote bouwwerken, de piramiden, kunnen maken?
- Hoe konden ze zo nauwkeurig werken zonder meetinstrumenten?
- Hoe organiseerden ze de werkzaamheden voor die duizenden arbeiders?
- Wat hebben sterrenbeelden met de plaats van de piramiden te maken?
Je kunt meer te weten komen over de piramiden op Internet.

-
-
Om op het internet te komen: dubbelklik op
www.netwijs.nl
Typ in de adresbalk de volgende site:
en klik op enter.
Type in het venster het woord piramide en klik op “zoek”.
Je ziet nu waar je iets over piramiden kunt vinden.
Op blad 3 staat “Geschiedenis voor kinderen”.
Klik op “bezoeken” en je komt op een site van Ricardo Driedijk.
Klik een keer op het vierkantje rechts bovenaan (maximeren) naast
“Geschiedenis voor kinderen” en de bladzijde wordt groter.
Klik op het plaatje van de piramide waaronder Egypte staat.
Je bent nu op de site waar je veel over de Egytenaren kunt lezen.
-
Ga naar “Piramiden” en klik daar een keer op.
 Hier vind je informatie over de piramiden en de sfinx (een leeuw met
mensen hoofd). Lees de tekst door en geef daarna antwoord op de vragen die
hieronder staan.
 Schrijf het antwoord van de volgende vragen op.
1) We weten dat in Egypte piramiden staan. Er zijn nog twee landen waar
piramiden staan. Welke landen zijn dat? (Zoek in het eerste stuk tekst)
Er staan ook piramiden in --------------------------------------------------------------------2) Wat is de hoogste piramide van Egypte en hoe hoog is die?
(Zoek in de tekst naast de eerste foto van de sfinx)
De hoogste piramide is de --------------------------- en is --------------m. hoog.
3) Het grondoppervlak van de grootste piramide is heel groot. Hoeveel
voetbalvelden kun je naast elkaar leggen op de basis (de bodem) van de
piramide? (Zoek naast de foto van de tempel)
Op de basis van de piramide kun je ---------voetbalvelden leggen.
4) De piramide zoals wij die kennen heeft een paar voorlopers gehad. Welke
drie grafvormen bestaan al langer? (Zoek bij de tekeningen op het einde)
De voorlopers van de echte piramide waren: -----------------------------------------,
----------------------------------------------- en --------------------------------------------------.
De sfinx met daarachter de piramide Cheops
Je hebt nu de eerste informatie over piramiden kunnen lezen. Sommige
leerlingen vinden het onderwerp zo leuk dat ze er een werkstuk over maken. Je
kunt zo’n werkstuk lezen op dezelfde site onder nummer 2331 “Begraven in
een piramide”.
 Daarvoor ga je op de onderste balk, de statusbalk, terug naar het vakje
“zoek- resultaten – micr…” en klik daarop. Je bent nu weer in netwijs
zoekmachine.
Ga nu met je cursor naar nummer 2331 en klik op “bezoeken”
Hier lees je over de doden die een reis naar de onderwereld maken. Je geest
moest dan een aantal gevaren doorstaan. De spreuk om die gevaren de baas te
zijn stond op de binnenkant van je doodskist.
Er staat ook wat geschreven over de heilige tekens (de hiërogliefen) en hoe
men een dode tot mummie maakte.
Waarom er zoveel gangen in een piramide waren lees je bij “In de piramide”
onder nummer 5.
+
Lees de pagina’s 1 t/m 7 door en beantwoord daarna de
volgende vragen.
5) In welk rijk kwam je als je in de onderwereld de waarheid vertelde? Zoek
hiervoor bij nummer 1 “De onderwereld”.
Je kwam in het rijk van ---------------------------------------6) De farao was de zoon van de zonnegod. Zoek in nummer 4 “Het begraven
van een farao” hoe die zonnegod heet.
De zonnegod heet ----------------------------------7) In het stuk “Dal van de koningen” nummer 6 staat welk graf niet door
grafrovers werd gevonden. Hoe heet de farao die daar begraven lag?
In het ongeschonden graf lag farao -------------------------------------------

-
www.kennisnet.nl
Type in de adresbalk:
en druk op enter.
Klik op het vak “Kinderen” onder “Primair onderwijs” .
Klik op “vakken” in de keuzebalk.
Klik op het vak “geschiedenis”
Klik dan op “Het oude Egypte”
Klik op “ga door naar de site” in groen rechts onder.
Je bent nu op de site “Zoek het eens op”. Klik op letter “P” van piramide in.
Klik op “piramides” Je kunt het beeld weer maximeren via vierkantje
rechtsboven.
Je kunt in deze tekst lezen dat de oude Egyptenaren een goed georganiseerde
samenleving hadden. Er waren vele taken verdeeld. Er waren ook echte vakmannen om die taken uit te voeren. Er staat beschreven waarom een piramide
zo stevig gebouwd moest worden. Een graf was een huis voor de dode en die
leefde na zijn dood nog verder in het huis waarin hij begraven was.
 +
Lees de tekst door en beantwoord de volgende vragen.
8) Waarom werden de piramiden aan de westkant van de Nijl gebouwd?
(Lees hiervoor het stukje onder “De plaats van de piramide” nog eens )
Ze bouwden de piramiden aan de westkant omdat ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Waarom werden allerlei voorwerpen meegegeven met de farao in het graf?
(Kijk onder het kopje “De begrafenis”)
De voorwerpen gingen mee omdat --------------------------------------------------------10) Wat had je nodig om een mummie te maken? (Kijk bij “Mummies”)
Voor een mummie had je nodig --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Teken hieronder een doorsnede van een piramide met de gangen en de
koningskamer zoals je dat op de eerste site gezien hebt.
Download