Naam Datum - Telenet Users

advertisement
Naam
Klas
Datum
Geschiedenis : techniek en wetenschap in het oude Egypte.
a.”Cheops gaf alle Egyptenaren het bevel om voor hem te werken: zo verplichtte hij de
enen rotsblokken uit de groeven in de Arabische bergen te halen en die naar de Nijl te
slepen: anderen belastte hij die stenen, op schepen, naar de andere oever van de stroom
te brengen en ze dan naar het Lybische gebergte te sleuren. Er werd met 100.000 man
tegelijk gewerkt.Iedere groep werkte drie maanden. Men werkte 10 jaar aan de aanleg
van een weg. Hierdoor raakte het volk totaal uitgeput. Mijns inziens is dit werk niet veel
geringer geweest dan de bouw van de piramide zelf….”
Uit : Herodotus, Historiën,dl.II,124
b. “ De archeoloog Hawass onderzocht graven van werkers. Hun skeletten vertonen
slijtage en letsels van het slepen van stenen. Sommigen missen vingers, anderen
ledematen.(….)
Om de zware arbeid die de bouw van een piramide vergde beter in te schatten, heeft de
onderzoeker Mark Lehner met een groep medewerkers een piramide van 9 meter hoog
gebouwd. Ze gebruikten dezelfde kalksteen uit Toera als voor de piramides van
Gizeh…Lehner gebruikte een hellende aanvoerweg die zich langs zijn piramide in opbouw
slingerde. Hij en zijn medewerkers kwamen tot de conclusie dat twaalf mensen volstaan
om een blok op zijn plaats te krijgen. Een blok werd over de aanvoerweg naar omhoog
geschoven met woestijnklei en water als glijmiddel….Uiteindelijk berekende Lehner dat
niet meer dan tienduizend arbeiders nodig zijn op de bouwwerf om een grote piramide te
bouwen.
Vertaling van : David Roberts, Age of Pyramids ( De tijd van de Piramiden), in : National
Geographic
Opdracht : vergelijk a en b.Waar spreken de teksten elkaar tegen ? Waar geven ze
elkaar gelijk ?
Spreken elkaar tegen.
Geven elkaar gelijk.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards