Piramides

advertisement
Piramides
Voor sommige vragen kun je de volgende internetsites raadplegen:
www.landvandefaraos.nl
www.geschiedenisvoorkinderen.nl
Veel plezier bij het ontdekken van het zevende wereldwonder …
1. De meeste piramides vind je in
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. In de volgende landen kan ik ook piramides bezichtigen (noem 2 landen)
1: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.a. Waarom zijn de piramides in Egypte gebouwd?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Wat vind je daarvan?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Naast de piramides hebben ze ook een sfinx gebouwd, leg eens uit wat een sfinx is.
Een sfinx is:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zoek een afbeelding van de sfinx en bekijk deze nauwkeurig.
5. Hoe komt het dat het hoofd van de sfinx te klein lijkt en een andere kleur heeft?
Dat komt omdat:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Hoe komt het dat er op het lichaam van de sfinx horizontale strepen zichtbaar zijn?
Dat komt door:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Deze grote piramide is de piramide van Cheops.
7. Vul de tabel in.
Wetenswaardigheden
voor de piramide van
Cheops.
Wat denk je zelf?
Hoe is het echt?
Benodigde bouwtijd
Hoogte
Aantal gebruikte stenen
Gewicht per steen
Benodigde arbeidskrachten
Je ziet wel dat er enorm veel stenen nodig waren om deze piramide te bouwen, uit de gegevens
kun je nu uitrekenen hoe zwaar de totale piramide weegt…
8. Voer de berekening uit met wat je zelf dacht in de tweede kolom en hoe zwaar hij werkelijk is
met de gegevens die je hebt opgezocht in de derde kolom.
Wat je zelf dacht…
Volgens de gegevens…
9. Zoek voor de volgende bouwwerken hun juiste benaming en in welke periode deze werden
gebouwd.
1 is een
2 is een
3 is een
4 is een
Antwoordenblad voor de leerkracht
De antwoorden op de vragen:
1.
Egypte.
2. Mexico en China.
3. a. Piramides werden gebouwd als graven voor de farao’s.
b. Eigen mening.
4. Het lichaam van een leeuw met het hoofd van een farao.
5. Men denkt dat hij later is vervangen door het hoofd van een andere farao. Dat verklaart
de andere kleur en grootte.
6.
Dat komt door hevige regenval.
7.
Wetenswaardigheden
voor de piramide van
Cheops.
Wat denk je zelf?
Hoe is het echt?
Benodigde bouwtijd
Ca. 23 jaar.
Hoogte
146,59 meter.
Aantal gebruikte stenen
Ca. 2.300.000.
Gewicht per steen
Ca. 2,5 ton.
Benodigde arbeidskrachten
20.000 – 30.000
8.
Wat je zelf dacht…
Volgens de gegevens…
Gewicht per steen x aantal gebruikte stenen =
Uitgevoerde berekening
2,5
x
2.300.000
= 5.750.000 ton.
van zelf ingevulde
gegevens.
9.
1 is een Mastabagraf (2920 v. Chr. - 2323 v. Chr.)
2 is een Trappiramide (2649 v. Chr. - 2575 v. Chr.)
3 is een Knikpiramide (2575 v. Chr. - 2465 v. Chr.)
4 is een Echte piramide (2575 v. Chr. - 1640 v. Chr.)
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards