2.3 Rangen en standen

advertisement
2.3 Rangen en standen
K.A. 3. het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Wat gaan we doen?
• Tijdlijn
• Verschillen worden groter
•
•
•
•
Rijkdom, aanzien en macht
Arm en rijk
Het belang van de schrijver
Opdracht
• Een samenleving als een piramide
• Sociale lagen
• Opdracht
Tijdlijn
3000 v. Chr:
Opper -/
NederEgypte
wordt
verenigd
3000 v. Chr:
Hiërogliefen
schrift
wordt
ontwikkeld
1500 v. Chr. ( -1100) :
Egyptische expansie
start onder farao
Toetmozes I
525 v. Chr.:
Perzen
veroveren
Egypte
Rijkdom, aanzien en macht
• Specialisatie  grote
verschillen in bezit
• Ook verschillen in
macht veranderden:
• Familie van farao /
trouwe ambtenaren 
veel macht
• Ontstaan nieuwe
sociale laag: Adel
• Titel is erfelijk
• Gebied werd erfelijk
Arm en rijk
• Verschillen tussen arm
en rijk waren groot.
• Armen: kleine huizen,
eenvoudig voedsel
• Rijken: grote huizen,
afwisselend en gezond
voedsel
• Kinderen namen beroep
ouders over  moeilijk
om hogerop te komen.
Opdracht:
Door de; (A) in de
economie waren er veel
verschillen bezit en aanzien
tussen Egyptenaren. De
farao gaf belangrijke
posities aan vrienden en
familie. De farao kon hem
ook belonen met een; (B)
titel, waardoor het bezig
van vader op zoon
overging. Hierdoor
ontstaat een nieuwe
sociale groep; de (C).
1. Erfelijke
2. Adel
3. specialisatie
Antwoorden:
A-3
B-1
C-2
Het belang van de schrijver
Economisch:
• Bijhouden van de belasting
• Betaling van ambtenaren
Politiek / religieus:
• Verslagen van oorlogen
• Verhalen over goden
Tegenwoordig:
• Bestuderen van oude culturen
Sociale lagen
Wel of geen adel?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Schrijver
Farao
Boer
Slaaf
Priester
Ambachtslieden
Landarbeiders
Hoge ambtenaren
Lage ambtenaren
Antwoorden:
1. Nee
2. Ja
3. Nee
4. Nee
5. Ja
6. Nee
7. Nee
8. Ja
9. nee
Opdrachten / huiswerk:
Tijdens de les:
- Opdracht 3
Huiswerk:
- Lezen p. 2.4
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards