h2-2-2-het-land-van-de

advertisement
Hoofdstuk 2
Het oude Egypte
Aantekeningen § 2.2
Staten = gebieden onder één regering
Vorst = een baas over een gebied/land. Vaak een
koning of keizer. In Egypte was het een farao.
Farao = De koning van Egypte
Farao Narmer ca. 3150-3032 v.Chr
Manetho was een Griekstalige Egyptenaar (ca. 250 v.Chr.). Als
hogepriester tijdens de regering van de eerste twee Ptolemaeën,
die aan koning Ptolemaeus II een in het Grieks geschreven
Egyptische Geschiedenis (Aigyptiaka) opdroeg.
Het werk behandelde de geschiedenis van Egypte, beginnend in
mythische tijden en lopend tot 323 v.Chr. Zijn indeling van de
Egyptische dynastieën in drie perioden is tegenwoordig de
algemeen aanvaarde indeling van de Egyptische geschiedenis:
1. Oude Rijk,
2. Middenrijk en
3. Nieuwe Rijk.
Het graf van Toetanchamon ligt in de Vallei der
Koningen. Het is het enige koningsgraf dat vrijwel
ongeschonden is gevonden. Dit komt doordat het
tijdens de bouw van het graf voor Ramses VI
uitgegraven zand op de ingang van het graf van
Toetanchamon werd gegooid. Zo bleef deze toegang
ongeschonden, tot het graf in 1922 door Howard
Carter, gesponsord door Lord Carnavon, werd
ontdekt.
Gouden dodenmasker van farao
Toetanchamon
Egyptische hiërogliefen. Het schrift van het Oude Egypte. Het schrift is rond 3100 v.Chr.
ontstaan en werd tot aan het eind van de Oud-Egyptische beschaving gebruikt, waarna
het langzaamaan vervangen werd door het Grieks en later het Arabisch.
http://www.schoolbordportaal.nl/filmpje.html?schooltv=WO_NTR_426941&titel=De%20b
ouw%20van%20een%20Egyptische%20piramide:%2030%20jaar%20hard%20werken
Ramses II of Ramses de Grote (ca. 1300
v.Chr. – 1213 v.Chr.)
Ramses II was de derde farao van de 19e
dynastie uit de Egyptische Oudheid.
Ramses II wordt wel beschouwd als de
grootste farao aller tijden. Hij was een
groot veldheer en bouwer. Hij liet onder
andere Aboe Simbel en het Ramsesseum
bouwen.
Op de leeftijd van veertien jaar werd hij
tot co-regent benoemd. Hij bereikte een
zeer hoge leeftijd (waarschijnlijk 90 jaar).
Mogelijk was hij ook farao ten tijde van
de Exodus. Hij overleed na een regering
van maar liefst 66 jaar en 2 maanden en
werd opgevolgd door zijn dertiende zoon
Merenptah.
Aboe Simbel
Ramsesseum
Osiris
Download