2 - Webklik

advertisement
2.1 Een samenleving met steden
1
a
Veranderingen
Tussen 10 000
v.C. en 4000 v.C.
Na 4000 v.C.
b
2
3
4
In het
klimaat
Het werd vochtig.
Het werd droger.
In het landschap
In het leven van mensen
Er ontstonden
groene vlaktes,
rivieren en meren.
De grond werd
minder vruchtbaar.
Er ontstonden
landbouwsamenlevingen.
Mensen trokken weg naar
kustgebieden en de Nijl.
Bijvoorbeeld: Nee. Mensen veranderen van woonplaats omdat het klimaat verandert.
a
b
c
d
Hoe ontstaat de overstroming van de Nijl?
Bijvoorbeeld: Mensen kunnen leven in Egypte dankzij het water en slib van de Nijl.
Als eerste ging hij zelf onderzoeken hoe een land eruitzag en hoe mensen leefden.
a
In een landbouwsamenleving
A leeft meer dan helft van de bevolking
als boer op het land.
C zijn geen steden met handelaren en
ambachtslieden.
b
Op veel plaatsen zijn potscherven met de duimafdruk van de pottenbakker gevonden.
a
b
c
d
C>A>B
Bijvoorbeeld: Niet alle mensen waren meer nodig voor de landbouw.
Bijvoorbeeld: Dorpen groeiden uit tot steden.
Bijvoorbeeld: Soms overstroomde de Nijl niet.
In een landbouwstedelijke samenleving
B leeft meer dan helft van de bevolking
als boer op het land.
D zijn wel steden met handelaren en
ambachtslieden.
5
Welke rol speelde de Nijl bij het ontstaan van Egypte?
Wat was het gevolg van deze ontwikkeling?
Welke lagen kende de Egyptische samenleving?
Hoe ontstonden landbouwoverschotten?
Hoe ontstonden specialismen?
Hoe ontstond de Egyptische landbouwstedelijke samenleving?
Hoe ontstond het schrift?
D
D
D
D
H
Eigen antwoord
2.2 Het land van de farao
1
a
ACDB
b
Hoge ambtenaren
Lage ambtenaren
2
Nu in Nederland
Bijvoorbeeld:
– minister
– burgemeester
Bijvoorbeeld:
– politieagent
– vuilnisophaler
c
Bijvoorbeeld: Hiermee kan een vorst ambtenaren betalen om zijn staat te besturen.
a
b
d
e
Bijvoorbeeld: Om op te schrijven hoeveel belasting iemand betaalt.
Bijvoorbeeld: In geschreven bronnen vinden historici veel informatie over het verleden,
zoals over geloof.
Op het palet is Neder-Egypte weergegeven met papyrusplanten en de macht van Narmer
met een staf.
RAMSES.
Eigen antwoord
a
b
c
juist
onjuist
juist
c
3
Vroeger in Egypte
Bijvoorbeeld:
– raadgever van de farao
– provincie gouverneur
Bijvoorbeeld:
– belastingophaler
– schrijver
d
Omschrijving
Naam van Ramses
Priester
Farao Ramses II
Hoge ambtenaar
Onderdanen met belasting
Letter
D
C
E
B
A
e
f
Rund, leeuw, giraffe en aap.
Slagtanden, waaiers, kleden en stoelen.
4
a
b
Hij wilde dat veroverde landen de Egyptische goden gingen vereren.
Bijvoorbeeld: Om de macht van de farao en zijn leger te laten zien.
5
a
b
c
Wel, want het masker is gemaakt van goud.
Wel, want hij ziet er niet uit als een mens, maar als een god.
Niet. Er is niets te zien wat met macht te maken heeft.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards