Samen leven langs de Nijl

advertisement
Geschiedeniswerkplaats 1KGT
H1. Jagers en boeren
1.5 Samen leven langs de Nijl
Begrippen
Cultuur: Denken en doen van een groep mensen
Handel: kopen en verkopen
Hiernamaals: leven na de dood
Landbouwstedelijke samenleving: samenleving van boeren en stadsbewoners.
Sociale verhoudingen: de verschillen in bezit en macht in een samenleving
Jaartallen
6500 v.C. : ontstaan landbouw Egypte
3000 v.C. : Egypte werd geregeerd door een Farao.
Samenvatting
Herodotus: Griekse schrijver, schreef over Egypte. Hij noemde Egypte het geschenk
van de Nijl.
Nijl: als de Nijl overstroomde liet de rivier een laagje vruchtbare klei achter op het
land.  gunstig voor de landbouw!
Boeren begonnen akkers aan te leggen op de oevers bij de Nijl.
De landbouw leverde meer voedsel op dan dat de boeren zelf nodig hadden.  Er
ontstonden nieuwe beroepen, ontstaan van handel.  Geld bestond nog niet, er
werd gebruik gemaakt van ruilhandel.  Er ontstonden markten en daarom werden
dorpjes gebouwd.
Dorpen groeiden uit tot steden.  Ontstaan van de landbouwstedelijke samenleving.
Vanaf 3000 v.C. werd het hele land geregeerd door één machtige heerser: de farao.
Hij was koning en god in één persoon.
Egyptenaren geloofden in een hiernamaals, een leven na de dood. De overleden
Farao’s werden gemummificeerd en kregen attributen mee die zij in het hiernamaals
konden gebruiken.
De Farao’s werden begraven in een piramide, ze waren zo hoog omdat ze dan al op
weg waren naar de hemel.
www.maaikezijm.com
Download