h2-2-1-een-samenleving-met-steden

advertisement
Hoofdstuk 2
Het oude Egypte
Lesdoelen
• Het belang van de vruchtbare strook in
Egypte aantonen
• De termen slib, bevloeiing, irrigatie en
sjadoef verklaren
• Het belang van overstromingen voor Egypte
aantonen
De Nijlvallei was het centrum
van de Egyptische beschaving
Vragen:
1. In welk deel kan er aan landbouw gedaan
worden? Hoe kan je dit zien?
2. Welk natuurlijk element zorgt hiervoor?
3. Hoe komt het dat je in de andere delen van
Egypte niet aan landbouw kan doen?
Een sjadoef is een hefboom met een
tegengewicht en een emmer om water over te
scheppen van een rivier naar velden en
beekjes.
Vragen:
1. Hoe kan de Nijl het gebied vruchtbaar maken?
2. In welke maanden bereikt de Nijl zijn hoogste punt? Wat doen de boeren dan?
3. In welke maand begint het water weer te zakken? Wat doen de boeren dan?
4. Wanneer staat de Nijl op zijn laagste punt? Waar houden de boeren zich dan mee
bezig?
HistoClips: De oude Egyptenaren
Herodotus van Halicarnassus (485
v.Chr. – 425/420 v.Chr.)
Herodotus was een Grieks historicus
die in het westen beschouwd wordt
als de vader van de
geschiedschrijving. Hij is vooral
bekend door zijn werk De Historiën.
Reconstructie van de 'bewoonde wereld' van Herodotus circa 450 v.Chr
Verdiensten van Herodotus:
1. Hij deed als eerste aan wereldgeschiedenis. Hij
maakte een scheiding tussen de mythische
geschiedenis en de 'menselijke tijd' en behandelde
alleen deze laatste.
2. Hij streefde actief naar de historische waarheid.
3. In zijn werk vindt men de beginselen van
historische kritiek terug. Grondige onderzoek,
vooral door praten met ooggetuigen en mensen
die er iets van af wisten.
Download