Godsdienst thema 8

advertisement
Godsdienst thema 8
Cyclische: alles komt op een vaste moment terug. Bv. Kerstmis Pasen Pinksteren
Lineaire: wat nu gebeurd is nooit eerder gebeurd en zal nooit meer gebeuren
Momenten waar je je verveeld gaat het heel traag, andere momenten waar je je amuseert gaat
het weer heel snel.
Mohammed
De eerste openbaring van god
610 na Chr.
Jezus
JHWH redt
6 voor Chr.
Geen echte stichter
Zegels afkomstig van Harappa aan de indusrivier
Ongeveer 4000 jaar geleden
Abraham
Gemeenschappelijke aarstvader van joden, christenen en moslims
Ongeveer 1800 voor Chr.
Siddharta Gautama
De Boeddha of de verlichte, de ontwaakte
6e, 5e of 4e eeuw voor Chr.
Rosj Hasjana
Ze gaan na of god tevreden kan zijn over hun leven, ze keren terug tot god, ze hopen dat
godhun zonden naar de bodem van de zee zal drijven. Dat ze mogen opgeschreven staan voor
een goed jaar, ze hopen dat het volgende jaar ook zo zoet en aangenaam zal zijn.
Advent
Voor christenen is Jezus de ware zon. Liefdesstralend het kwaad weghoud. Een druk
verlangen naar de komst van christus
Hidjra
Begint het islamitische jaar, op die dag herdenken de moslims het vertrek van de profeet
Mohammed.
In de hemel: deelneming aan het leven van god, een bewuste godsontmoeting.
In de hel: dat is het niets, eeuwig van god gescheiden zijn, bewust of onbewust.
Het jodendom, christendom, islam leren dat onze zien blijft leven als ons lichaam gestorven
is.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
god
crematie
hemel
hel
rouw
ziel
geloof
angst
Download