PowerPoint-presentatie

advertisement
Les 13 Wat gaan we doen?
1. S.O.
2. Terugkoppeling vormentaal.
3. Uitleg.
4. Opdrachten.
5. Afsluiting.
Berlijn
Boedapest
Boedapest
Beeld en grafmonument van de klassieke vormentaal.
Sieraden geïnspireerd op sieraden uit de Oudheid.
Het rijk van Philippos van Macedonië
bij zijn dood
en de veroveringen van zijn zoon
Alexander de Grote
Kenmerkende aspecten:
• Klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.
• De groei van het Romeinse imperium waardoor de Griek-Romeinse cultuur
zich in Europa verspreidde.
Via oorlogsbuit kwam de Griekse kunst naar Rome.
Via de tot slaaf gemaakte Griekse schrijvers, leraren, artsen etc. kwam
ook de Griekse cultuur en wetenschap de Romeinse maatschappij binnen.
Via nieuwe veroveringen verspreidde zich deze cultuur verder in Europa.
753
509
27
v.
v.
v.
Chr.
Chr.
Chr.
Monarchie
Republiek
Keizerrijk
Tijdens de republiek ontwikkelde Rome zich van een kleine stadstaat tot een imperium.
Imperialisme = een politiek beleid, waarbij een staat streeft naar de uitbreiding van zijn
macht of grondgebied, door andere delen van de wereld te veroveren of er macht
over uit te oefenen.
De Punische oorlogen (264-146 v. Chr.)
Carthago werd in 146 v. Chr. geheel
verwoest door de Romeinen.
‘Ceterum censeo
Carthaginem
delendam esse’
(Cato Maior)
Hannibal die met zijn
troepen de Alpen
oversteekt.
Livius schreef over Hannibal:
“Hannibals moed was weergaloos. Gevaar wuifde hij weg, zijn
soldaten gaf hij een meer dan veilig gevoel. Door geen enkele
inspanning raakte zijn lichaam vermoeid. Hij kon zowel kou als hitte
verdragen en hij at alleen als hij honger had. Als hij sliep dan deed
hij dit te midden van zijn soldaten, bedekt met een soldatenmantel;
alleen zijn paard en wapens verrieden dat hij een generaal was. Als
het tot een veldslag kwam, bevond hij zich in de voorste linies.
Al deze zeer sterke eigenschappen contrasteerden met zijn slechte
eigenschappen. Hannibal was ongekend wreed en onbetrouwbaar,
de waarheid liet hem koud, niets was voor hem heilig, met de
goden had en deed hij niets; hij bracht geen offers en tartte ze.”
Hannibal steekt de Rhône over (Henri Motte, 1878).
www.sjlgs.nl
•
•
•
•
Powerpoints
Info uit de les
Werkbladen
Samenvatting Hellenisme!
Les 13 Huiswerk
Vul de tijdbalk en de ‘gatentekst’ in en stop ze in
je map.
 Toets 15 oktober is verzet naar 12 oktober!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards