Niet denken, gewoon doen. - rondreisdoordeklassiekeoudheid

advertisement
De beste denkers en veldheren komen uit Griekenland.
Athene, ca. 470 v.Chr. - aldaar, 399 v.Chr.
•Is ter dood veroordeeld omdat hij de goden
niet eerde.
• Verder zou hij ook een slecht invloed zijn
geweest op de jeugd.
•Moest de gifbeker drinken.
•Heeft nooit iets neergeschreven.
• ‘Ik weet dat ik niets weet.’
• Probeerde de mens te doorgronden.
• 427- 347 v. Chr, Athene
•Leerling van Socrates.
•Schreef alles neer wat Socrates zei.
•Stichtte de Atheense Academie.
• De Ideeënleer ging over
metafysica(voorbij het lichamelijk)
•Leermeester van Aristoteles.
•Hij is de man achter Atlantis.
•384 – 322 v. Chr.
•Leermeester van Alexander de Grote.
•Hij bestuurde de wetenschap en de
filosofie.
• legde moraal en ethiek onder de loep.
•‘Wat is zijn?’
•Hij onderzocht de ‘ziel.’
•Koning van Sparta van 488 tot 480 v. Chr.
•Hield 3 dagen stand bij Thermophylai met 300
Spartanen en zo’n 7000 andere Grieken.
• De Perzen konden dankzij een verrader
Leonidas en zijn troepen verslaan. Op twee na,
verloren alle Grieken en Spartanen daar hun
leven.
Ω ΞΕΙΝ' ΑΓΓΕΛΛΕΙΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ
ΟΤΙ ΤΗΔΕ ΚΕΙΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ
PΗΜΑΣ Ι ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ
O vreemdeling, meld de Spartanen dat wij
hier liggen, omdat wij gehoorzaamden aan
hun bevelen.
•Overwinaar bij de Slag bij Marathon
(490 v. Chr.)
•Overwinnaar bij Salamis
(479 v. Chr)
•Kon de Atheense staat er toe
overtuigen een vloot te
bouwen.
• Werd in 471 verbannen en
sloot zich dan aan bij de
Perzen.
•470 – 407 v. Chr, Athene.
•Wordt als de grondlegger van de
democratie gezien.
• Vond het schervengerecht uit.
•Moest met zijn democratie oppassen
voor de aristocratie.
•495 – 427 v. Chr. Athene
•Werd liefst 15 keer tot strateeg verkozen.
• Was democratisch gezind.
•Probeerde van Athene de machtigste staat
te maken. Dit werd door Sparta
tegengewerkt.
•Was een sponsor van Atheense
kunstenaars.
•Bezweek in 429 v. Chr aan de pest.
Download