Synthese bij de studeerwijzer

advertisement
Verklarende woordenlijst bij histomundo focusthema 1
nomaden of
zwervers
Volk dat rondtrekt en geen vaste verblijfplaats heeft.
nederzetting
Een plaats met enkele huizen of hutten, later ontstaan hieruit de dorpen.
paaldorp
Een dorp waarvan de huizen op palen gebouwd zijn, vaak in de omgeving van water.
lastdier
Een dier dat gebruikt wordt om lasten voort te trekken (vb. een kar)
vlot
Een vaartuig gemaakt van enkele aan elkaar vastgemaakte boomstammen.
villa
Een losstaand huis met een tuin er rond. Bij de Romeinen sprak men het eerst over
een villa.
huurkazerne
Een groot gebouw in de Romeinse stad waarvan men één of enkele kamers kon huren.
mozaïek
Een vloer- of muurversiering gevormd door een verzameling kleurige vierkante
steentjes.
heerweg of
heerbaan
Een Romeinse weg aangelegd met het doel het leger snel in alle hoeken van het rijk te
brengen.
mijlpaal
Een steen aan de rand van de heerbaan waarop te lezen was hoe ver het nog was naar
de volgende stad.
hoogteburcht
Een burcht die gelegen is op een hoogte.
waterburcht
Een burcht die gelegen is in een vlakte en die omringd is door een slotgracht met
water.
leenheer
Een burchtheer die aan zijn onderdanen bescherming verleent in ruil voor het
bewerken van zijn grond.
stadspoort
Een bewaakte poort in de stadsmuur, die werd ’s nachts gesloten.
snek of draak
Het schip van de Vikingen of Noormannen
pest
Een besmettelijke ziekte die heel veel slachtoffers maakte in de middeleeuwen.
paleis
De woning van een vorst, voorzien van alle luxe en comfort.
vorst
Diegenen die aan het hoofd staat van een land: een koning of keizer.
adel
De hogere klasse in de maatschappij: een baron, graaf, hertog,…
kassei
Een balkvormige, harde steen die gebruikt werd om wegen te verharden.
postkoets
Een rijtuig waarmee zowel post als personen vervoerd werden.
locomotief
Een voertuig op rails dat treinwagons vooruit trekt.
sociale woning
Een comfortabele, kleine woning in een wijk waar vaak veel gelijkaardige woningen
gebouwd zijn.
oliecrisis
Een periode waarin de olie en andere brandstoffen schaars en duur zijn.
openbaar
vervoer
Vervoer van mensen die gezamenlijk reizen volgens een vaste route, bv. met trein,
tram of bus.
straalvliegtuig
Een vliegtuig dat aangedreven wordt met straalmotoren.
broeikaseffect
De opwarming van de Aarde doordat een laag gassen belet dat de Aarde voldoende
kan afkoelen, hierdoor verandert het klimaat op Aarde.
grondstof
Een stof waaruit men allerlei producten kan maken of die kan dienen als brandstof,
bv. ijzererts, steenkool, aardolie,…
overbevolking
Als er teveel mensen wonen op een plaats en er zijn te weinig voorzieningen om
iedereen comfortabel te laten leven.
recycleren
Het hergebruiken van materialen en grondstoffen.
Noormannen
Vikingen, een volk uit Scandinavië (het Noorden), die in de middeleeuwen voor onrust
zorgde in onze streken.
Naam
Ontdekking of uitvinding
Christoffel
Columbus
Ontdekte in 1492 een nieuw continent (Amerika) maar dacht dat het India was.
Vasco Da Gama
Ontdekte een nieuwe vaarroute naar India (rond Afrika).
Ferdinand
Magelhaes
Hij was de eerste ontdekkingsreiziger die een reis rond de wereld maakte, zelf
overleefde hij die reis niet.
Watt
Hij was de uitvinder van de stoommachine.
Daimler en
Benz
Zij vonden de eerste auto’s uit.
Ford
Hij maakte goedkope auto’s aan de lopende band.
Stephenson
Hij was de uitvinder van de stoomlocomotief.
Diesel
Hij was de uitvinder van de dieselmotor.
broers Wright
Zij bouwden het eerste vliegtuig.
jaartallen
(van … tot …)
tot 800 v. Chr.
van 800 v. Chr.
tot 500 na Chr.
van 500 na Chr.
tot 1500 na Chr.
van 1500 na Chr.
tot 1800 na Chr.
van 1800 na Chr.
tot 1945 na Chr.
van 1945 tot nu
naam van de periode
(indien mogelijk 2 namen)
Oudste tijden
Oudheid
Tijd van Grieken en Romeinen
Middeleeuwen
tijd van burchten en steden
Nieuwe tijd
Tijd van vorsten en ontdekkingen
Nieuwste tijd
Tijde van de volkeren
Eigen tijd
Download