Plaats naast onderstaande zinnen een G als het om

advertisement
Waarom trok het Carthaags leger in de 3de
eeuw v.o.t naar Italië?
Wie was er aan het hoofd van het
Carthaags leger in de tweede Punische
oorlog?
Wat deden de meeste bondgenoten van
Rome?
Geef een ander woord voor een goede
veldheer
Beschrijf Hannibal zijn weg
Verklaar :strateeg
Wie kreeg er de leiding van het Romeinse
leger?
a) Wat gebeurde er in de derde Punische
oorlog?
b) In welke eeuw speelde deze derde
Punische oorlog zich af?
Beschrijf de weg van Scipio
Waarom verwoestten de Romeinen
Carthago?
Waarom rukte Hannibal nooit op naar
Rome?
a) In welke drie werelddelen hadden de
Romeinen nu de macht?
b) Welke naam gaven ze aan hun rijk?
Waardoor werd Hannibal teruggeroepen?
Verklaar : hegemonie
Download