les 14

advertisement
Geschiedenis: les 14: Rome wordt machtig: kennen
1. Begrippen
1) Latium:
2) Etrusken:
3) Punische oorlogen:
4) heerbaan:
Een regio in het midden van Italië met als hoofdstad
Rome, in het gebied woonden verschillende Latijnse
stammen: de latijnen.
Een hoog ontwikkelt volk dat leefde in het Noorden
van Italië. In 280 v.C. worden de Etruskische steden
definitief verslagen door de Romeinen.
Drie oorlogen gevochten door Rome en Carthago om
de Middellandse Zee.
Stevig aangelegde stenen wegen die de meeste delen
van het Romeinse Rijk met elkaar verbonden (voor
de handel en vlotte verplaatsing van legertroepen).
2. De manier waarop Rome de meester wordt over Italië in vier stappen.
1)
2)
3)
4)
Rome verovert Latium.
Rome verovert de rest van Midden-Italië.
Rome verovert de Griekse kolonies.
Rome regeert ca. 270 v.C. over heel Italië ten zuiden van de Po.
3. De manier waarop Rome meester wordt over de Middellandse Zee.
1) 1e Punische oorlog: Rome verwerft de eerste gebieden buiten Italië
(Sicilië).
e
2) 2 Punische oorlog: de Carthaagse generaal Hannibal maakt het Rome
moeilijk.
e
3) 3 Punische oorlog: Carthago wordt verwoest en wordt een Romeinse
provincie.
4. Het ‘verdeel-en-heersprincipe’.
-
Verdeel
Verschillende gebieden krijgen een
verschillende behandeling:
verschillende vrijheden en rechten.
-
-
Heers
Alleen trouwe steden worden
beloond met meer vrijheden en
rechten.
Getraind leger.
Uitgebreid net van heerbanen
Positief voor leger en handel.
Geschiedenis: les 14: Rome wordt machtig: kennen
1
5. De functie van een heerbaan.
Voor de vlotte verplaatsing van handel naar andere steden en van legertroepen.
Geschiedenis: les 14: Rome wordt machtig: kennen
2
Download