Antwoorden bij de Vragen over Basiskennis Romereis

advertisement
Antwoorden op de Vragen over Basiskennis Romereis
1. 753 v.Chr.
2. Senatus Populusque Romanus = Senaat en volk van Rome
3. Het brandend houden van het vuur in de tempel van Vesta.
4. De twee consuls.
5. Palatijn.
6. Forum Romanum
7. De gunst van het volk terugwinnen na de wrede heerschappij van keizer Nero.
8. Trajanus
9. Sint-Pieter, Sint-Jan van Lateranen, Sint-Paulus buiten de muren, Santa Maria Maggiore.
10. Marktgebouw en rechtbank.
11. De staat waarover de pausen als wereldlijke heersers regeerden sinds de vijftiende eeuw,
met Rome als hoofdstad. Met de inname van Rome door Victor Emanuel II in 1870 kwam
hier feitelijk een einde aan.
12. De orde van de jezuieten en de Barokkunst.
13. Het Mozesbeeld (onderdeel van het grafmonument voor paus Julius II), de schilderingen
op plafond en achterwand van de Sixtijnse Kapel.
14. Omdat de klassieke Oudheid de belangrijkste inspiratiebron was voor de kunstenaars uit
die periode.
15. Groots, indrukwekkend, druk, overdadig, gezichtsbedrog, veel krullen en spiralen.
16. Victor Emanuel II.
17. Van de ‘fasces’, de roedenbundels die een machtssymbool van de Romeinse keizers
waren.
18. De afspraak tussen Mussolini en de paus dat Vaticaanstad een soevereine staat was.
19. Italië heeft momenteel geen minister-president.
20. De Tiber (in het Italiaans ‘Tevere’).
Download