De economie van het Romeinse Rijk

advertisement
De economie van het Romeinse
Rijk
200 v.C. – 200 n.C.
Luisterfragmentjes
Lucius Cornelius (Rijk)
•
•
•
•
•
•
•
1a: Geld, landbouw en mijnen
1b: Erfenis van de oorlogsbuit van zijn vader
1c: 8
1d: Slaven, personeel en dieren
1e: De Romeinse goudkist
1f: Vensterglas
1g: De vis is getooid met juwelen!
Marcus (Arm)
•
•
•
•
2a: Zware materialen vervoeren naar bouwplaatsen
2b: Een soort flatgebouw
2c: Brandgevaar + instortingsgevaar
2d: Lager gelegen stadsdelen, hutjes tegen
gebouwen, graftombes rijken, toiletten, …
• 2e: Pap en brood
• 2f: Vergeten van dagelijkse problemen, kans op
gratis voedsel, goud, kleding, vee, slaaf, …
• 2g: Het plebs
Probleemstellingen
• Waaruit bestaat de interne economie en hoe
wordt deze ervaren door rijk en arm?
• Welke rol speelt Rome in het internationale
handelsproces?
Voornaamste economische activiteit
Landbouw
• 95% van de bevolking!!
LB: p.140-141 opdracht 1
LB: p.141 opdracht 2
De rijken ‘verkrijgen’ nog meer grond
De agrarische sector
De belangrijkste sector in de Oud-Romeinse economie was
de agrarische sector: de landbouw en veeteelt. De landbouw
en de veeteelt werden aanvankelijk uitgeoefend op vrij
kleine bedrijven en de productie was bestemd voor eigen
gebruik. De vulkanische bodem was zeer vruchtbaar.
De politieke strijd tussen de patriciërs en de plebejers
speelde echter ook een rol in de economie. De
verwoestingen die de talrijke oorlogen hadden veroorzaakt
hadden de kleine boeren namelijk in de problemen
gebracht. Ze kregen (te) veel schulden en hun schuldeiser
kon hen, zonder proces, van hun land beroven of als slaaf
verkopen. Hierdoor ontstonden er grote
landbouwdomeinen: ‘Latifundia’
Latifundium
Villa
• Stallen
• Schuur
• Slaapplaats
werkvolk
• Werkplaats
(Bv.: Smid)
Mijnbouw
• Slavenarbeid
• Koper en lood
Waterleidingen
Probleemstellingen
• Waaruit bestaat de interne economie en hoe
wordt deze ervaren door rijk en arm?
• Welke rol speelt Rome in het internationale
handelsproces?
Externe politiek van Rome
• UITBREIDING!
Overwonnen gebieden
• Worden:
– Geplunderd
– Uitgemoord
– Belast
• Luisterfragment vraag 2f
– Onder Romeins gezag geplaatst
• Uitbuiting bevolking
• Beste grond wordt ingepalmd
Overwonnen gebieden eind 1e eeuw
• Lichte verbetering
– Worden leveranciers voor Rome
´â×Rome: Goedkoop/GRATIS graan
´â×Bevolkingstoename: 200.000 => 1.000.000
– Aanwezigheid troepen
• Verhoging plaatselijke economie o.a. door import
vanuit Rome en koopkracht van de soldaten
Handel Rome
Transport van goederen
• Land
• Zee
Ostia: De haven van Rome
Probleemstellingen
• Waaruit bestaat de interne economie en hoe
wordt deze ervaren door rijk en arm?
• Welke rol speelt Rome in het internationale
handelsproces?
Download