Rome – Herculaneum reis

advertisement
Rome – Herculaneum reis
 Algemene doelstelling
Leerlingen kennis laten maken met de wereldstad Rome vanuit historisch,
levensbeschouwelijk én cultureel perspectief
 A.
Hoofddoelen
1. Leerlingen maken op interactieve wijze kennis met de Antieke Romeinse
levensvisie én cultuur
2. Leerlingen maken op interactieve wijze kennis met de Christelijke/Rooms
Katholieke levensvisie, cultuur én organisatie.
3. Leerlingen een zodanig programma aanbieden, waarbij een goede balans
ontstaat tussen leerdoelen én sociale doelen.
 B.
Subdoelen
1. Leerlingen maken op interactieve wijze kennis met de Antieke Griekse LB
én cultuur
2. Leerlingen maken op interactieve wijze kennis met de Egyptische LB én
cultuur
3. Leerlingen in aanraking laten komen met het fenomeen vulkaan en de
invloed, die zij heeft op haar omgeving , in verleden én heden.
4. Leerlingen kennis laten maken met de geschiedenis van de éénwording
van Italië
5. Leerlingen kennis laten maken met andere gezichtsbepalende
monumenten van Rome
6. Leerlingen een aangenaam en ontspannen verblijf aanbieden
7. Leerlingen kennis laten maken de Italiaanse culinaire wereld
8. Leerlingen een sportieve uitdaging aanbieden
 C.
Sociale doelen
1. In het programma ruimte bieden voor zowel persoonlijke vrije
tijdsbesteding, het samenwerken in groepen als het deelnemen aan
algemene activiteiten.
2. Door middel van het aanbieden van gezamenlijke activiteiten een gevoel
van verbondenheid bevorderen
3. De leerlingen de gelegenheid bieden andere scholieren uit binnen én
buitenland te ontmoeten
Download