les 7 - Neergang van het West

advertisement
Hoofdstuk V: Rome
Les 7: Neergang van het
Westen
3000
H5:§ 7:p87
700
400
▼
1000
Generaals vechten om de macht
Germanen aan de deur
Grote armoede onder de Romeinse boeren & burgers
Daar komt een eeuw later nog een groot probleem bij
1500
•
•
•
•
2000
Rome in problemen (ca. 275 NC)
De Volksverhuizingen
200
1
200
400
3000
H5:§ 7:p87
200
1
200
Wat leidde tot hoge belastingen
Slechtere bescherming van de burgers
Afname van handel (én nijverheid)
Wegvallen van vertrouwen in Rome
400
–
–
–
–
700
▼
1000
– Steeds meer soldaten waren niet Romeins, maar import, én
kwamen vooral op het soldij af, waardoor hun loyaliteit niet bij
Rome lag
– Het soldij steeg behoorlijk
– Bondgenoten en/of vijandelijke stammen werden omgekocht om
oorlog te voorkomen en/of te helpen in de strijd tegen anderen
1500
• Na de periode van de Pax Romana werd de veiligheid
en vrijheid van de Romeinen duur betaald
2000
Rome in problemen (ca. 275 NC)
400
3000
1500
1000
• Invallen van de
Germanen
400
200
– hetgeen duurde tot aan de
laatste keizer (476 nc)
1
• Pact tussen Romeinen en
Germanen (Germaanse
keizers)
200
– dreven ook volken op uit
het Oosten
700
– Gothen en Vandalen
(omstreeks 350 NC)
– Hierdoor grote groepen
mensen op de vlucht
• Hunnen
2000
Volksverhuizingen
400
3000
2000
1500
1000
700
400
200
1
200
400
3000
H5:§ 7:p87
1000
700
400
200
1
200
– In 330 NC verplaatste keizer Constantijn de bestuurlijke
hoofdstad naar het oosten.
• Het Griekse stadje Byzantium groeide uit tot
Constantinopolis
– In 395 NC wordt het rijk bestuurlijk opgesplitst in West en Oost
– In 476 NC wordt de laatste keizer van de Westelijke troon
gestoten
– Het West-Romeinse Rijk lost op in verschillende Germaanse
staten.
– Het Oost-Romeinse Rijk, Byzantium bleef nog ruim 1000 jaar
bestaan
1500
• De Neergang van het Westen
2000
Rome in problemen (ca. 275 NC)
400
Huiswerk
• Veroveraars en veroverden (HB, p.90)
• 10 april PW > Rome par 1-8 (+ artikel Hannibal + behandelde
verdiepingsstukjes uit HB
Download