AANDACHTSPUNTEN PARAGRAAF 1 Bekijk de

advertisement
AANDACHTSPUNTEN PARAGRAAF 1
Bekijk de film paragraaf 1 en beantwoord de onderstaande vragen.
Als je dat serieus en goed doet, heb je een goede samenvatting
gemaakt. Dit zal je goed helpen bij het leren van de toets.

In welk jaar in Rome ontstaan?

Hoe gaat de mythe over het ontstaan van Rome (met Romulus en Remus)?

Onder welke leiding stond de stadstaat Rome?

Rond 500 voor Chr. veranderde de manier waarop Rome werd bestuurd. Wat
werd Rome toen?

Waaruit bestond de senaat?

Wat deed de senaat?

Rome veroverde met hun sterke leger andere stadstaten in Italië. Wat
mochten de veroverde volkeren vaak nog zelf doen?

Welke 3 dingen moesten deze overwonnen volkeren doen?
1.
2.
3.

Hoe werd het Romeinse Rijk bestuurd? Vul het schema in:
De senaat in Rome verdeelde het rijk in ……………. met aan het hoofd een
…………………. Hij sprak recht en was leider van de soldaten. Zo zorgde hij voor
rust en veiligheid. Hij werd geholpen door …………………….De inwoners
moesten hiervoor ……………… betalen.

Waarom werden legeraanvoerders steeds machtiger?

Legerleiders wilden steeds meer macht hebben. Wat was het gevolg?

Welke legerleider werd de grote overwinnaar?

Waartoe probeerde hij de senaat te dwingen?

Hoe reageerden zijn tegenstanders in de senaat hierop?

Wie was de eerste keizer van het Romeinse Rijk?

De keizer was natuurlijk een mens, maar toch ook weer niet! Hoe werd hij
vereerd?

Waarom wilden de Romeinen graag natuurlijke grenzen?

Hoe verdedigden de Romeinen hun grens?

Welke rol speelde de wegen bij de verdediging van het rijk?
Download