Van stad tot wereldrijk

advertisement
Geschiedeniswerkplaats – 1hv- 4.1
Van stad tot wereldrijk
Begrippen
Burgeroorlog: oorlog tussen inwoners van één staat
Dictator: alleenheerser
Gallië: Frankrijk, België en Nederland tot aan de grote rivieren
Gouverneur: bestuurder
Imperium Romanum: het Romeinse rijk
Keizer: vorst van een heel groot rijk
Militair: iemand die bij het leger werkt
Overheid: regering of bestuur
Pax Romana: vrede binnen het Romeinse rijk
Provincie: gebied binnen een rijk
Republiek: staat zonder vorst
Senaat: vergadering met leden van de machtigste families in het Romeinse rijk
Senator: lid van de senaat
Jaartallen
Tijdvak 2: 3000 v.C. tot 500 n.C.
264 v.C.: Rome valt Carthago aan
201 v.C.: Carthago wordt verslagen
146 v.C.: Romeinen veroveren Griekenland
58 en 52 v.C. : Julius Caesar veroverd verschillende gebieden
46 v.C.: Julius Caesar wordt dictator
44 v.C.: Julius Caesar wordt vermoord
27 v.C. Rome wordt een keizerrijk onder leiding van Keizer Augustus
Pax Romana  Vrede in het Romeinse rijk.
(Dikgedrukt zijn de belangrijkste jaartallen)
Samenvatting
Tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen  3000 v.C. tot 500 n.C.
Rome werd een wereldrijk  met gebieden in Europa, Azië en Afrika.
www.maaikezijm.com
Ontstaan Rome  verhaal van Romulus en Remus
Tweeling verwerkt door Mars, god van de oorlog. Werden opgevangen door een wolvin.
Romulus doodde zijn broer en stichtte de stad Rome.
 Volgens de mythe in 753 v.C.
Bestuur
Rome had eerst een koning  werd rond 500 v.C. een republiek.
- Rome had een volksvergadering  alle Romeinse burgers mochten stemmen 
alleen mannen!
- De volksvergadering koos de bestuurders  geen democratie!
Senaat
- 300 leden
- Alleen leden van de rijkste en voornaamste families konden senator worden
Leger
-
Goed georganiseerd en bewapend leger
Legioenen van 5000 tot 6000 man
Vrije burgers
Eer om voor het vaderland te strijden / sterven
Senatoren  leverden generaals en profiteerde het meest van de oorlog
Carthago
- Machtige stad in Noord – Afrika
- Heerste met sterke vloot over het westen van de Middellandse Zee  inclusief Sicilie
- Rome wilde Carthago veroveren.
- Hannibal  zoon van hoogste Carthaagse commandant  nam wraak op de
Romeinen  Rome ging bijna ten onder.
- 201 v.C. werd Carthago verslagen.
 Door veroveringen kregen legeraanvoerders veel macht
 Julius Caesar greep na de verovering van Gallië de macht
Julius Caeser  vermoord in 44 v.C.  Men hoopte dat de senaat zijn macht weer zou
terugkrijgen.
www.maaikezijm.com
Keizer Augustus
- 27 v.C. werd Rome een keizerrijk
- Senaat bleef bestaan maar had geen macht meer.
- Augustus  ‘de verhevene’
- Begin van Pax Romana  Vrede binnen het Romeinse rijk
Het Romeinse rijk werd verder uitgebreid
- De Donau en Rijk werden de grenzen.
- In Afrika was de Saharawoestijn de grens
- In Azië de rivier de Eufraat
Grenzen werden bewaakt door legioenen.
www.maaikezijm.com
Download