Julius Caesar

advertisement
Julius Caesar.
Julius Caesar was een uitstekend militair bevelhebber en een groot staatsman.
Het volk mocht hem graag omdat hij schitterende volksspelen in Rome betaalde.
Als bevelhebber van het Romeinse leger zorgde hij voor uitbreiding van het
Romeinse Rijk door Gallië te veroveren.
Gallië was het gebied waar nu Frankrijk, België en Zwitserland liggen.
De senaat, een groep aanzienlijke mannen die Rome regeerde, was bang dat
Caesar zich tot koning zal uitroepen.
Zij gaven hem opdracht zich met zijn leger over te nemen, maar in plaats daarvan
rukte Caesar met zijn mannen op naar Rome.
De senaat stuurde soldaten op hem af, onder aanvoering van Pompeius de Grote,
Caesars schoonzoon.
In 48 voor Chr. werd Caesar alleen heerser.
Een jaar later werd ook hij vermoord.
Caesars dood.
Veel politici in Rome vonden dat Caesar te veel macht had.
Onder leiding van Marcus Brutus en Gaius Cassius beraamden aanhangers van
Pompeius een complot tegen Caesar.
Op 15 maart van het jaar 44 voor Chr. brachten zij Caesar door messteken om
het leven.
Er brak een burgeroorlog uit waarbij Octavianus Caesars geadopteerde zoon, als
overwinnaar uit de strijd kwam.
Download