Verbetersleutel Test jezelf (16913)

advertisement
Verbetersleutel ‘Test-jezelf!’-pagina webquest
Vragen bij de slag te Alesia
Waarom trokken de Galliërs zich noodgedwongen terug in de stad Alesia?
Vercingetorix had een aanval gepleegd op het Romeinse leger, maar Caesar was er in
geslaagd om deze aanval af te slagen.
Som vier acties op die Caesar ondernam, toen Vercingetorix zich had teruggetrokken.
- Hij bouwde 23 forten rondom de heuveltop.
- Hij liet deze forten verbinden met een verdedigingswal.
- Hij liet twee grachten graven.
- Hij liet een buitenwal bouwen.
Welke hardvochtige beslissing nam Vercingetorix? Waarom?
Alle mensen uit de stad Alesia, die niet in staat waren om te vechten, joeg hij de stad
uit. Vrouwen, kinderen en ouderen werden gedwongen door hongersnood te sterven.
Vercingetorix had niet genoeg mondvoorraad meer om zijn soldaten in leven te
houden.
Wat hoopten de Galliërs na deze beslissing?
Ze dachten dat de Romeinen hen wel zouden opvangen en hen als slaven zouden
gebruiken. De voorraad aan eten bij de Romeinen echter was ook zo goed als op.
Niemand kon de mensen uit de stad helpen. Ze zaten gevangen tussen twee
legerkampen.
Wat hield Caesars reserveplan in?
Hij stuurde zijn cavalerie uit, zodat zij het ontzettingsleger in de rug konden
aanvallen.
Vragen bij de slag te Actium
Marcus Antonius zat met een tekort aan bemanning. Waardoor kwam dit?
Door een malariaplaag stierven vele soldaten.
Wat was het verschil in vloten?
Marcus Antonius had quinqueremen. Deze schepen waren enorm met vijf rijen aan
roeispanen en vooraan een sneb, die dienst deed als stormram. De schepen van
Octavianus waren liburnae. Dat waren iets kleinere schepen, maar wel veel lichter en
wendbaarder.
Waaruit bestond het plan van Antonius?
Hij wilde de vloot van Agrippa terugdrijven naar het noorden, zodat ze zelf open
water konden bereiken.
Was het de bedoeling dat er een gevecht op zee zou ontstaan? Waarom wel/niet.
Neen, Antonius en Cleopatra lieten hun manschappen in de steek om terug te keren
naar Egypte. Ze hadden immers een schatkist aan boord en die zouden ze nooit
hebben meegenomen in een gevecht.
Wat deden de bondgenoten van Antonius?
Ze gingen aan de kant van Octavianus staan.
Vragen bij de Romeinse vijanden
Wie was de belangrijkste hoofdrolspeler tijdens de eerste Punische oorlog?
Appius Claudius Caudex
Wat was de belangrijskte oorzaak voor het ontstaan van de eerste Punische oorlog?
De stad Messina vroeg aan Rome om de achtergebleven vloot van Carthago te
verjagen.
Wat was de belangrijskte oorzaak voor het ontstaan van de twaade Punische oorlog?
Het nadelige vredesverdrag voor Carthago tussen Rome en Carthago zorgde ervoor
dat Hamilcar opnieuw de strijd aanging met Rome om ervoor te zorgen dat Carthago
opnieuw een groot Rijk zou worden.
Wat was de belangrijskte oorzaak voor het ontstaan van de derde Punische oorlog?
Carthago vocht zonder toestemming een conflicht met de voormalige bondgenoot
Numidië uit. Voor Rome was de maat vol.
Wat was de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van de oorlog met de Sabijnen?
Rome had een tekort aan vrouwen. Dit leidde tot de Sabijnse maagdenroof, wat op
zijn beurt weer leidde tot een oorlog met de Sabijnen.
Download